|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
پنج شنبه 03 فروردین 1396
معرفی خدمات
    • شما اینجا هستید
         
        • مسدود نمودن حساب کارت

          درصورت سرقت و یا مفقود شدن تجارت کارت می توانید حساب کارت خود را از روش های زیر مسدود نمایید:
          • مرکز ارتباط مشتریان به شماره 1554
          • تلفنبانک تجارت به شماره 81277
          • موبایل بانک تجارت
          • اینترنت بانک تجارت
          • سامانه درگاه پرداخت اینترنتی
          • مراجعه به یکی از شعب بانک تجارت
          • خدمات اینترنتی کارت در وب سایت بانک تجارت