سه شنبه 29 مهر 1393
 
سلف
     

سلف :

سلف ریالی :

تعریف : معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین.

به موجب بند ب از ماده 13 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بانکها مجازند به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخشی از محصولات آنها را که سهل البیع نیز می باشند بنا به تقاضای کتبی اینگونه واحدها پیش خرید نمایند.

سلف تسهیلاتی است کوتاه مدت معادل یک دوره گردش تولید و حداکثر یک ساله می باشد.

 

شرایط متقاضی :

-         دارای اهلیت قانونی برای انجام معامله سلف باشد.

-         فروشنده محصولات تولیدی باید خود تولیدکننده محصول مورد معامله باشد.

-         از لحاظ مواد اولیه در تولید محصول خود، دچار کمبود نباشد.

-     از لحاظ نیازهای واحد تولیدی خود در زمینه هزینه های اداری، فروش، هزینه های تولید و دستمزد غیر از هزینه استهلاک، در تنگنا قرار داشته باشد.

شرایط و مشخصات محصول تولیدی مورد معامله سلف :

-     از لحاظ نوع، پیوسته در بازار دارای مشتریان بالقوه ای باشد (سهل البیع باشد) و از لحاظ جنس، کیفیت آن مرغوب بوده و دارای سوء شهرت نباشد.

-         کیفیت آن در فاصله تحویل از تولیدکننده تا زمان انتظار برای فروش، تغییر نکند. (کالا فاسد شدنی نباشد)

-         در زمان تحویل، دارای بازار فروش باشد.

-         توسط واحد تولیدی درخواست کننده تسهیلات، تولیدشده باشد.

 

شرایط اعطای تسهیلات :

-         واحد تولیدی دایر و در مرحله بهره برداری باشد.

-         مدت معامله سلف معادل یک دوره تولید و حداکثر یک سال می باشد.

-         قیمت پیش خرید با توجه به پیش بینی قیمت فروش محصول در زمان تحویل و نرخ سود مورد انتظار توسط بانک تعیین می گردد.

-     انجام معامله سلف منوط به این است که فروشنده کالای سلف، آمادگی آنرا داشته باشد که در موعد تحویل به وکالت از طرف بانک، کالای پیش خرید شده را طبق ضوابط بانک، به فروش برساند.

-         متقاضی تسهیلات نباید از تسهیلات ریالی دیگر در مورد همان کالای موضوع تسهیلات سلف، استفاده کرده باشد.

 

مدارک مورد نیاز :

-         تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی

-         مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دوسال گذشته

-         پروانه بهره برداری

-         صورت های مالی دوسال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضاء شرکت
-     صورت هزینه های انجام شده با مهر و امضای متقاضی ( برای طرحهای ایجادی)

-         تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای متقاضی ( برای طرحهای توسعه و تکمیلی

-         صورت منابع و مصارف (گردش وجوه نقدی) برای سال جاری و پیش بینی آن برای سال آتی

-         کپی اسناد مالکیت محل کارخانه، دفتر مرکزی، نمایشگاه

-         کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده

 

معاملات سلف ارز :

در جهت سیاستهای تشویق صادرات و به منظور تامین مالی مورد نیاز صادرکنندگان، بانک تجارت ارز حاصل از صدور کالا و یا خدمات فنی و مهندسی را پیش خرید می نماید.

قیمت پیش خرید عبارت است از هم ارز ریالی مبلغ ارز مورد نظر به نرخ روز، پس از کسر سود مورد انتظار بانک باتوجه به تعرفه تسهیلات قابل اعطاء در بخش صادرات.

مدت معامله از تاریخ انجام معامله تا تاریخ برگشت ارز صادراتی و حداکثر تا سررسید تعهدنامه ارزی صادره از طرف واحد ارزی می باشد.

 

میزان تسهیلات قابل اعطا به صادرکنندگان :

-     اگر صادرات بدون گشایش اعتبار اسنادی و با سپردن تعهد ارزی انجام شده باشد، حداکثر 70% ارز حاصل از صادرات قابل پیش خرید می باشد.

-     اگر صادرات از طریق گشایش اعتبار اسنادی (L/C) غیر قابل برگشت مدت دار انجام گرفته باشد، حداکثر معادل 90 درصد ارز حاصل از صادرات قابل پیش خرید می باشد.

 

مدارک مورد نیاز :

-         داشتن کارت بازرگانی معتبر و کد اقتصادی

-         ارائه کارت معتبر عضویت در اتحادیه صادرکنندگان

-         نداشتن تعهد ارزی موعد گذشته و تسویه نشده نزد بانک تجارت

-         ارائه اظهارنامه خروج کالا ممهور به مهر گمرک

-         ارائه تعهدنامه ارزی که توسط یکی از واحدهای ارزی بانک تجارت صادر شده و پشت آن به مهر گمرک مربوطه ممهور شده باشد.

-         گواهی پیشرفت انجام کار، طبق شرایط قرارداد، در مورد خدمات فنی و مهندسی

-     ارائه تائیدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که دارای رتبه بندی سازمان مذکور می باشند و در مورد شرکتها و موسساتی که فاقد رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند ارائه گواهی تایید صلاحیت از مراجع ذیصلاح

-         عدم استفاده از تسهیلات بانکی جهت موضوع سلف