سه شنبه 31 تیر 1393
  سایتهای استانی
 

 
اخبار استان کردستان
     
خبر برگزيده
انتظارات بانک تجارت از مناطق وشعب زیاد نیست وصرفا با دستیابی به اهداف محقق می گردند
آقای حسینی درگردهمایی روسای شعب که درسالن اجتماعات ساختمان برگزارگردیدعنوان نمودند
اخبار مهم
مشارکت فعال بانک تجارت دربرگزاری جشن گلریزان سال 1393 1393/04/25
باراه اندازی دو باجه بانکی بانک تجارت ،جشن معنوی گلریزان برگزارگردید
تقدیر ریاست دانشگاه فنی حرفه ای (دانشکده فنی شهید یزدانپناه) از بانک تجارت 1393/04/19
آقای رشید قربانی ریاست دانشگاه فنی حرفه ای کردستان طی نامه ای به استاندار کردستان ازحمایتهای مالی بانک تجارت درجریان برگزاری "نخستین هم اندیشی دانشگاه ، صنعت و فناوری "تقدیر وتشکرنمود
تقدیر فرماندارشهرستان قروه از بانک تجارت 1393/04/19
آقای شیخی زاده فرماندارشهرستان قروه با ارسال نامه ای ازآقای علی اکبرمومنی درجلب رضایت مردمی تقدیر وتشکرنمود
حمایت مالی بانک تجارت ازاولین نشست هم اندیشی دانشگاه ، صنعت وفن آوری 1393/04/03
"نشست هم‌اندیشی دانشگاه، صنعت و فناوری" به ابتکار دانشگاه فنی حرفه ای (دانشکده فنی یزدان‌پناه سنندج ) وبا همکاری شرکت شهرکهای صنعتی ، خانه صنعت ، سازمان صنعت ومعدن وتجارت پارک علم وفناوری ومرکزفناوری وکسب وکارصنایع کوچک وحمایت مالی بانک تجارت برگزار شد.
تقدیر ریاست دانشگاه کردستان از بانک تجارت 1393/03/26
آقای دکتر جهانشیر امینی ریاست دانشگاه کردستان ازحمایتهای مالی بانک تجارت درجریان برگزاری "دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی با محوریت علوم جنگل "تقدیر وتشکرنمود
تقدیررییس اداره آموزش وپرورش منطقه کرانی از مدیریت وشعبه یاسوکند بانک تجارت 1393/03/18
آقای مهدی فیضی رییس اداره آموزش وپرورش منطقه کرانی در لوحهای جداگانه از حمایتهای آقای فتاح حسینی مدیریت شعب استان وآقای رحمان شریفی تقدیر نمودند
تقدیر مشاوراستاندارومدیرکل بازرسی ، مدیریت عملکرد وامورحقوقی استانداری کردستان از مسول دفتربانک تجارت استان کردستان 1393/02/28
آقای عثمان رحیمی مشاوراستاندارومدیرکل بازرسی استانداری کردستان با ارسال نامه ای از عملکرد آقای هوشمندگلستان آرابواسطه زحمات وخدمات ارزشمندتقدیرنموده است
تقدیر از همراهی بانک تجارت دراشتغال 4480 خانوارازمجریان طرحهای اشتغال کمیته امداد 1393/02/28
در مراسمی تحت عنوان "جشن اشتغال وتوانمندسازی 4480خانوار استان کردستان "محقق گردید
سایر اخبار
همکار گرامی آقای اقبال خدامرادی 1393/02/28     16:28:33
همکار گرامی آقای اردشیر کریمی 1393/02/28     16:25:29
همکار گرامی آقای اقبال یعقوبی 1393/01/24     14:20:26
همکار گرامی آقای علی فتحی 1393/01/24     09:34:19
همکار گرامی آقای علی خالدی 1393/01/24     09:10:49
همکار گرامی آقای حامد بانه ای 1393/01/16     09:56:22
همکار گرامی آقای صالح میهمی 1392/11/27     09:02:45
همکار گرامی آقای فرشادجلالی 1392/11/27     08:59:40