پنجشنبه 1 آبان 1393
پیوندها سایتهای استانی >آذربایجان شرقی > اخبار استان آذربایجان شرقی - جزئيات اخبار
کاربر برتر سامانه آموزش مجازی بانک تجارت

معرفی یکی از کارکنان استان آذربایجان شرقی به عنوان کاربر برتر سامانه آموزش مجازی بانک تجارت
اداره محترم آموزش بانک تجارت جهت ارج نهادن و قدرشناسی از همکارانی که بهترین فعالیت و یادگیری را از سایت آموزش مجازی داشته اند ، کاربران فعال و برتر بانک تجارت کشور را اعلام کرد. در این راستا آقای محمد علی میرزائی به شماره پرسنلی 339191 از شعبه خسروشهر کد 5730 به عنوان یکی از کاربران برتر در سامانه آموزش مجازی معرفی گردید.
    گروه خبري   :   روابط عمومی تاریخ    :   1390/09/08
ساعت:    :   09:49:06