پنجشنبه 1 آبان 1393
  خدمات ویژه
 
 
صندوق امانات
     
 

صندوق اجاره ای :

صندوق اجاره ای گونه ای از خدمات است که به منظور ایجاد تسهیلات رفاهی در اختیار مشتریان گرامی قرار می گیرد :

شرایط عمومی :

1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق قانون اهلیت انجام معامله را داشته و دارای هر نوع حساب نزد بانک تجارت باشند می توانند طبق ضوابط از خدمات صندوق های اجاره ای بانک استفاده نمایند.

2- متقاضیان استفاده از صندوق های اجاره ای در صورت نداشتن حساب در بانک تجارت ، ملزم به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز می باشد .

3- چنانچه اجاره صندوق توسط اشخاص حقوقی باشد ، رونوشت مصدق اساسنامه و یک نسخه از روزنامه رسمی کشور که در آن آگهی ثبت شرکت و یا موسسه درج شده باشد و همچنین روزنامه  رسمی مربوط به معرفی مدیر یا مدیران و آخرین تغییرات شرکت می بایست به بانک تسلیم گردد .

شرایط اجاره

1- اجاره صندوقها به صورت نقدی ، برای مدت یک سال می باشد و برای مدت کمتر از یکسال نیز اجاره یک ساله دریافت خواهد شد . در مواقع ضروری مشتریان ارزنده می توانند از صندوق اجاره ای بطور موقت (حداقل 3 ماه ) استفاده نمایند .

2- اجاره سالیانه صندوقها براساس هر سانتیمتر مکعب حجم ، معادل 15 ریال ( حداقل مبلغ 85.000 ریال ) می باشد .

3- مشتری برای اجاره صندوق لازم است پس از مطالعه کامل آئین نامه اجاره صندوق اجاره ای  و تکمیل مشخصات قید شده در دفتر صندوق ، آنها را امضا نموده همراه شناسنامه و کپی آن و دو قطعه عکس جدید به مسئول مربوطه در شعبه تحویل دهد .

4- مشتری باید علاوه بر اجاره بها ، مبلغی به عنوان وثیقه به بانک بسپارد . بانک می تواند طبق مفاد آئین نامه های مربوط ، از سپرده مزبور استفاده نموده و مشتری حق هیچگونه اعتراضی به عمل بانک نخواهد داشت .

دریافت سپرده سایر هزینه ها ( ودیعه اجاره ) از مشتریان اجاره کنند اینگونه صندوق ها ، معادل 8 برابر اجاره بها سالیانه و حداقل مبلغ 680،000ریال می باشد با قائل شدن 50% تخفیف برای خانواده معظم شهدا ، مفقودین ، جانبازان و آزادگان ( با معرفی سازمانهای ذیربط )

مبلغ مذکور در صورتیکه مشتری هیچگونه بدهی ناشی از استفاده از صندوق به بانک نداشته باشد در خاتمه اجاره عیناً پس از فسخ قرارداد به وی مسترد می گردد .

5- مشتری موظف است در صورت تغییر نشانی مراتب را کتباً از طریق پست سفارشی و یا تحویل شخصی به بانک اعلام نماید ، در غیر این صورت مکاتباتی که در نتیجه دست نبودن نشانی مشتری عیناً به بانک عودت داده شوند ، از نظر بانک به مقصد رسیده تلقی خواند شد .

وکالت :

1- مشتری می تواند از طرف خود برای استفاده از صندوق اجاره ای به شخص یا اشخاص دیگر وکالت دهد. تعیین وکیل صرفاً از طریق حضور مشتری در شعبه بانک  و ثبت مشخصات وکیل در دفتر صندوق اجاره ای صورت می پذیرد و موکل موظف است مراتب را تایید نماید .

2-  چنانچه مشتری به چند نفر وکالت بدهد باید صریحاً تصریح کند که وکلا متفقاً یا منقرداً حق استفاده از صندوق را دارند و نیز در صورت معرفی  وکیل یاوکلای جدید ، اعتبار یا منتفی شدن وکالت قبلی به وضوح مشخص گردد . در صورت عدم تصریح ، این امر آخرین وکالت نامه معتبر خواهد بود.

3- جهت اعمال ردیف 2 ،فقط وکالت رسمی پذیرفته می شود . در صورتی که چند نفر وکیل تعیین شده باشد ولی حدود اختیارات و نحوه دخالت آنها از طرف موکل مشخص نباشد اصل بر عدم استقلال آنها است و باید متفقاً اقدام نمایند .

4-  کلیه شرایط و تعهداتی که برای مشتریان پیش بینی شده از طرف وکیل و یا وکلای او نیز لازم الرعایه می باشد .

5- ابلاغ فسخ وکالتنامه به بانک فقط به وسیله پست سفارشی قابل قبول است و همچنین مشتری می تواند فسخ وکالتنامه را شخصاً و در برابر دریافت رسید به بانک ارائه دهد .

فوت ، انحلال شرکت یا حجر مشتری :

1-  چنانچه بانک از فوت ، انحلال شرکت یا موسسه ، ورشکستگی و یا حجر مشتری اطلاع حاصل نماید بلافاصله مراتب را در دفتر یادداشت می نماید و از آن پس طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد .

2- در صورت فوت مشتری ، وراث می توانند خود یا وکیل انتخابی آنان با داشتن حکم حصر وراثت با رعایت قوانین موضوعه با حضور نمایندگان بانک( نمایندگان مدیریتهای امور بازرسی ، حراست و حقوقی بانک و مسئول شعبه ، پس از تنظیم صورتجلسه محتویات صندوق را تصرف نمایند . بدیهی است مطالبات بانک قبل از تحویل محتویات صندوق از منابع مشتری تسویه خواهد شد .

3-  در صورت ورشکستگی یا انحلال شرکت یا حجر مشتری ، اشخاصی که طبق حکم مراجع صالحه ذیحق شناخته شوند می توانند پس از پرداخت اجاره بها و احیاناً مطالبات بانک با حضور نمایندگان بانک و تنظیم صورتجلسه ، محتویات صندوق را تصرف نمایند.

 

 

نوع خدمت

نرخ کارمزد

نرخ کارمزدها

اجاره بها سالانه و ودیعه

- اجاره به ازاء هر سانتی متر مکعب حجم 28 ریال ( حداقل 160.000 ریال)

- ودیعه اجاره 8 برابر مبلغ اجاره بها حداقل مبلغ 1.280.000 ریال

- برای جانبازان، معلولین و اسرای جنگ تحمیلی و خانواده شهدا و کارکنان همان بانک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 50 درصد تخیف در ودیعه و مال الاجاره

- لیکن به هنگام مفقودی کلید و خسارات مترقبه آن از قبیل شکستن قفل و ... می بایست نسبت به پرداخت کل هزینه اقدام نمایند

هربار استفاده از صندوق

- بدون کارمزد

مفقودی کلیدها

- 30.000 ریال ( هزینه قفل بصورت جداگانه محاسبه میشود.)

تخلیه و تحویل صندوق

- بدون کارمزد