سه شنبه 29 مهر 1393
  خدمات ویژه
 
 
سوئيفت
     

سوئیفت

 واژه سوئیفت ( s.w.i.f.t ) برگرفته از کلمات ذیل :

Society for World Wide interbank Financial Telecommunication

به معنی "جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی " می باشد.

سوئیفت با ارائه خدمات متنوع بانکی کلیه نیازهای موسسات مالی سراسر دنیا را در پرداختها، بازارهای مالی ، اوراق بهادار و مبادلات مالی پشتیبانی می نماید. از جمله مزایای سوئیفت در مقایسه با دیگر وسایل ارتباطی راه دور (تلکس ، تلفن و فاکس ) می تون به قابلیت دسترسی جهانی و 24 ساعته ، طراحی بر اساس رویه های استاندارد ، سرعت و امنیت آن اشاره نمود.

1- واحدهای ارزی مجهز به سیستم سوئیفت

الف : تهران

 1- Bank Tejarat , Taleghani MainBr.

    S.W.I.F.T.: BTEJIRTH 023

 2- Bank Tejarat, Vali-e-Asr Main Br.

    Swift: BTEJIRTH 300

 3- Bank Tejarat,Mirdamad Main Br.

    Swift:BTEJIRTH 350

 4- Bank Tejarat,Gharani Main Br.

    Swift:BTEJIRTH 200

  5- Bank Tejarat,Ferdowsi Main Br.

    Swift: BTEJIRTH 100

6- Bank Tejarat,Ghods Main Br.

    Swift: BTEJIRTH 150

 7- Bank Tejarat,Miedan Imam Khomeini Main Br.

    Swift:BTEJIRTH 051

  8- Bank Tejarat, Bazar Main Br

    Swift:BTEJIRTH 811

  9- Bank Tejarat, Saadi Main Br.

    Switf:BTEJIRTH 250                                                                                                    

10- Bank Tejarat,Karimkhan Main Br

   Swift:BTEJIRTH 700

11- Bank Tejarat,Eskan Main Br

  Swift:BTEJIRTH 500

12- Bank Tejarat,Cheetgar Main Br

  Swift: BTEJIRTH 802

 13- Bank Tejarat, Hormozan Br.

  Swift: BTEJIRTH HRM    

ب:سایر شهرستانها

14- Bank Tejarat,Tabriz Main Br

  Swift:BTEJIRTHTBR     

15- Bank Tejarat,Mashhad Main Br

 Swift:BTEJIRTHMSD  

16- Bank Tejarat,Esfahan Main Br

 SWIFT: BTEJIRTHISF 

17- Bank Tejarat,Shiraz Main Br

 SWIFT: BTEJIRTHSHI 

18- Bank Tejarat,Ahwaz Main Br

 SWIFT: BTEJIRTHAWZ  

19- Bank Tejarat,Kish Main Br

 Swift: BTEJIRTH KSH 

20- Bank Tejarat,Urmia Main Br

 SWIFT: BTEJIRTHORM 

21- Bank Tejarat,Sari Main Br

 SWIFT: BTEJIRTHSAR

22- Bank Tejarat,Yazd Main Br

 SWIFT: BTEJIRTHYAZ  

 23- Bank Tejarat , Bandar Abbas Main Br.

 SWIFT : BTEJIRTHBND

24- Bank Tejarat , Rasht Main Br.

 SWIFT : BTEJIRTHRSH

25- Bank Tejarat , Zanjan Main Br.

 SWIFT: BTEJIRTHZNJ

26- Bank Tejarat, Bushehr Main Br.

S.W.I.F.T: BTEJIRTHBSH
 
27- Bank Tejarat, Qazvin Main Br.
 
S.W.I.F.T: BTEJIRTHQZN
 
28- Bank Tejarat, Arak Main Br.

S.W.I.F.T : BTEJIRTHARK