یکشنبه 4 آبان 1393
  خدمات الکترونیکی
 
 
سرویس بانکداری اینترنتی در راستای گسترش بانکداری الکترونیکی و به منظور ارائه خدمات سریع ، آسان و کم هزینه راه اندازی گردیده است . کلیه اشخاص حقیقی که دارای حساب بانکی نزد بانک تجارت می باشند ، می توانند از طریق ثبت نام در شعبه خود از خدمت مذکور استفاده نمایند .
 
سرویس پیام کوتاه تجارت در راستای گسترش بانکداری الکترونیکی 24 ساعته راه اندازی گردیده است. سرویس پیام کوتاه تجارت به شما مشتریان گرامی این امکان را می دهد که در وقت و هزینه خود صرفه جویی نموده و بخشی از امور بانکی خود را از طریق این سیستم به انجام رسانید.
 
سرویس تلفنبانک تجارت در راستای گسترش بانکداری الکترونیکی 24 ساعته راه اندازی گردیده است. سرویس مذکور برای شما مشتریان گرامی این امکان را فراهم می نماید که به صورت شبانه روزی برخی از امور بانکی خویش را از طریق این سیستم به انجام رسانید.