جمعه 2 آبان 1393
 
استعلام حسابجاری
     

انجام استعلام قبل از افتتاح حساب جاری یا اعطای تسهیلات، یکی از وظایف مهمی است که بانکها مکلف به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به آن بوده و انجام سریع و صحیح آن نقش بسیار مهمی در سلامت سیستم پولی و بانکی کشور، جلوگیری از تضییع حقوق آحاد مردم و در نتیجه افزایش اعتماد و اطمینان عمومی به سیستم بانکی دارد.

شعب بانک در مراحل کار اقدام به استعلام از اداره اطلاعات مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که دارای بانک اطلاعاتی جامع از صاحبان چکهای برگشتی و افراد کلاهبردار که دارای سوابق کیفری می باشند،می نماید.  مدت زمان مورد نیاز جهت استعلام 48 ساعت است.

در خصوص اشخاص حقوقی پس از اطمینان از عدم انحلال شرکت علاوه بر استعلام با نام و مشخصات شرکت، از کلیه اعضاء هیئت مدیره و صاحبان امضاء نیز استعلام بعمل می آید. بدیهی است چنانچه یک یا چند تن از اعضای هیئت مدیره دارای سابقه صدور چک بلامحل باشند، افتتاح حساب جاری بنام شرکت، تا رفع سوء اثر از کلیه سوابق به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.

برای افتتاح حساب مشترک (بنام بیش از یک نفر) استعلام بر اساس مشخصات کلیه افراد متقاضی صورت می پذیرد.

افتتاح حسابهای جاری دولتی در استانها که در اجرای ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور بنا به تقاضای ذیحسابان دستگاههای دولتی یا معرفی اداره کل خزانه وزارت امور اقتصاد و دارایی در مرکز و یا خزانه معین استانها در خواست می شود، نیازی به استعلام چک برگشتی صاحبان امضاء ندارد.

پاسخ استعلامهای صورت گرفته از متقاضیان فقط تا یک ماه از تاریخ استعلام دارای اعتبار می باشند. لذا در صورتی که طی مدت مذکور نسبت به افتتاح حساب یا اعطای تسهیلات برای شخص مورد استعلام اقدام نگردد، عمل استعلام می باید مجدداً صورت پذیرد.

چنانچه فردی دارای سابقه چک برگشتی در بانک مرکزی باشد بر اساس ماده 21 قانون صدور چک، افتتاح حساب تا 3 سال پس از کیفر خواست اکیداً ممنوع می باشد.