چهارشنبه 27 فروردین 1393
  سایتهای استانی
 

 
اخبار استان قم
     
خبر برگزيده
برگزاری مراسم معارفه معاون اجرایی مدیریت شعب استان قم
با حضور ریاست اداره هماهنگی مدیریتهای شعب مراسم معارفه معاون اجرایی مدیریت شعب استان قم برگزار شد. در این مراسم روسای دوایر ستادی و برخی از شعب استان حضور داشتند و رحیمی رئیس اداره هماهنگی مدیریتهای شعب بانک تجارت در این جلسه با تقدیر از زحمات و تلاشهای محمد کوهی داود عباسیان را به سمت معاونت اجرایی مدیریت شعب استان قم معارفه نمودند.
اخبار مهم
بازدید ریاست اداره نظارت ناحیه 2 بانک تجارت از مدیریت شعب استان قم 1392/11/27
ریاست اداره نظارت ناحیه 2 بانک تجارت از مدیریت و شعب استان قم بازدید کرد. در این بازدید وضعیت شعب استان ارزیابی شد . پس از بازدید شعب جلسه ای با حضور روسای شعب برگزار شد. امینی در این جلسه ضمن تجزیه و تحلیل وضعیت بانک و رقبا بر اهمیت جذب منابع جدید در ارائه خدمات بهتر به مشتریان و اثرات منفی مطالبات معوق در سیستم بانکی اشاره ای داشته و توصیه هایی برای بهبودفرآیند وصول مطالبات در شعب مطرح و نظارت دقیق و پیگیری مجدانه روسای شعب را در این خصوص خواستار شد.
برگزاری دوره تخصصی اقدامات قانونی جهت وصول مطالبات 1392/11/05
با توجه به لزوم آشنایی و بروز رسانی اطلاعات همکاران در رابطه با وصول مطالبات معوق دوره " اقدامات قانونی جهت وصول مطالبات بانک " ویژه روسا و معاونین شعب و روسای دوایر اعتبارات شعب بانک تجارت استان قم برگزار شد .
دوره تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها برگزار شد. 1392/09/27
با توجه به لزوم بروزرسانی اطلاعات و دانش فنی روسای شعب بانک تجارت استان قم دوره تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها برگزار شد .
اهتمام ویژه بر وصول مطالبات معوق 1392/09/27
با توجه به ضرورت گردش نقدینگی در سیستم بانکی و استفاده تمامی بخشهای اقتصادی از منابع بانکی شعب بانک تجارت استان قم وصول مطالبات معوق را در دستور کار خود داشته و با تمام توان در حال پیگیری وصول مطالبات خود میباشند.
بانک تجارت رتبه اول گروه بانکها و بیمه های استان قم را در طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات سال 1391را کسب نمود. 1392/09/21
معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم نتایج طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات سال 1391 دستگاههای اجرائی استان قم را اعلام نمود.طبق اعلام این معاونت بانک تجارت استان قم رتبه اول گروه بانکها و بیمه های استان قم و رتبه دوم دستگاههای اجرائی استان قم را کسب نموده است.
جلسه روسای شعب و دوایر ستادی 1392/06/02
اولین جلسه مشترک روسای شعب و دوایر ستادی با مدیر شعب استان قم برگزار شد. در این جلسه معاونین منطقه و ریاست حوزه حراست با ذکر نکاتی در حوزه های تخصصی خود توجه بیش از پیش همکاران را در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان یادآور شده و رعایت موارد امنیتی و قانونی در تمامی امور را ضروری دانستند. در ادامه این جلسه مدیریت جدید منطقه ضمن بیان دیدگاههای خود در تمامی مسائل کاری شعب و دوایر ستاد توجه خاص به تکریم مشتریان را خواستار شده و رهنمودهایی ابلاغ نمودند. روسای شعب و دوایر ستاد نیز نظرات و پیشنهادات خود را مطرح و مدیریت منطقه نیز در خصوص موارد مطروحه نکاتی را متذکر شدند. حوزه سود و زیان و اعتبارات و وصول مطالبات معوق از جمله مهمترین تاکیدات جناب آقای طاهری مدیر شعب بانک تجارت استان قم را شامل شده و دستورات ویژه ای در این خصوص صادر نمودند.
برگزاری اولین جلسه روسای دوایر ستادی با مدیر جدید منطقه 1392/06/02
اولین جلسه روسای دوایر ستادی با مدیر جدید شعب استان قم برگزار شد. در این جلسه آقای طاهری مدیر شعب بانک تجارت استان قم ضمن ارائه نظرات و دیدگاههای خود در حوزه های مختلف کاری رهنمودهایی را به روسای دوایر ستادی ابلاغ نمودند. در ادامه جلسه روسای دوایر ستادی نیز به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداخته و پیشنهاداتی را در خصوص برخی موارد ارائه نمودند.
مراسم تودیع و معارفه مدیریت شعب بانک تجارت استان قم برگزار شد. 1392/04/20
با حضور روسای محترم ادارات هماهنگی مدیریت های شعب و نظارت ناحیه 2 مراسم تودیع جناب آقای مهاجر و معارفه جناب آقای طاهری برگزار شد.
سایر اخبار