شنبه 3 آبان 1393
  خدمات الکترونیکی
 
 
سرويس بانكداري اينترنتي
     

سرویس بانکداری اینترنتی

تعریف : سرویس بانکداری اینترنتی ( Internet Banking ) یکی دیگر از خدمات نوین بانک تجارت بوده که در راستای گسترش بانکداری الکترونیکی و به منظور ارائه خدمات سریع ، آسان و کم هزینه راه اندازی گردیده است . کلیه اشخاص حقیقی که دارای حساب بانکی نزد بانک تجارت می باشند ، می توانند از طریق ثبت نام در شعبه خود از خدمت مذکور استفاده نمایند .

سرویس بانکداری اینترنتی این امکان را برای مشتریان محترم بانک فراهم می آورده تا در وقت و هزینه خود صرفه جوئی نموده و برخی از امور بانکی خویش را از طریق این سیستم و با ورود به سایت اینترنتی بانک به نشانی  www.tejaratbank.ir  به انجام رسانند .

 خدمات قابل ارائه از طریق سرویس بانکداری اینترنتی :

1- دریافت مانده و سه گردش آخر حساب

2- انتقال وجوه بین حسابهای معرفی شده در فرم ثبت نام بدون محدودیت مبلغ

3-انتقال وجوه بین حسابهای بانک تجارت تا سقف  500.000.000 ریال در هر روز

4-انتقال وجه به حسابهای دیگر در سایر بانکها با استفاده از سیستم ساتنا تا سقف 500.000.000 ریال 

5-پرداخت قبوض آب ، برق ، گاز ، تلفن ثابت و تلفن همراه

 نحوه ثبت نام :

مشتریان محترم ، شما می توانید ضمن مراجعه به هر شعبه بانک و تکمیل فرم تقاضا نسبت به برقراری سرویس مذکور برای هر یک از حسابهای بانکی خود ( قرض الحسنه جاری ، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و قرض الحسنه پس انداز ) اقدام نمایید .

فعال سازی سرویس بانکداری اینترنتی :

پس از تکمیل فرم درخواست در شعب ، بانک تجارت نسبت به فعال نمودن سرویس مذکور و تولید رمز عبور اول (PIN1)و رمز عبور دوم (PIN 2) اقدام می نماید و شما به محض دریافت رمزهای خود قادر به استفاده از سرویس مذکور خواهید بود . لازم به توضیح است که رمز اول جهت استفاده از سرویس های عادی همچون دریافت مانده و صورتحساب بوده و رمز دوم در سرویس های ویژه همچون انتقال وجه و پرداخت قبوض مورد استفاده قرار می گیرد .

چگونگی ارتباط با مرکز سرویس بانکداری اینترنتی :

به منظور ارتباط با مرکز و انجام امور بانکی می توانید پس از ورود به سایت اینترنتی به نشانی www.tejaratbank.ir  قسمت مربوط به " ورود به سایت بانکداری اینترنتی " راانتخاب نمایید و پس از ثبت شماره حساب و رمز عبور اول (PIN1 ) وارد سیستم بانکداری اینترنتی شوید .

دریافت مانده و گردش های حساب :

پس از ورود به سیستم بانکداری اینترنتی ضمن مشاهده مانده و سه گردش آخر حساب خود می توانید با انتخاب گزینه " صورتحساب " و مشخص کردن دوره زمانی مورد نظر ، صورتحساب مربوطه را مشاهده و در صورت تمایل چاپ نمایید .

انتقال وجوه بین حسابهای معرفی شده در فرم ثبت نام :

در صورت تمایل به استفاده از سرویس انتقال وجه می توانید برای هر یک از حسابهای معرفی شده ( حسابهایی که می خواهید
از آنها برداشت نمایید ) تا 5 شماره حساب فعال در بانک تجارت را برای انجام عملیات انتقال وجه ( حسابهایی که می خواهید به آنها واریز شود ) معرفی نمایید . این حسابها ( حسابهای واریزی ) می تواند متعلق به شماره و یا دیگران باشد .

بدین منظور پس از ورود به سیستم بانکداری اینترنتی و انتخاب گزینه های " پرداخت ها – انتقال وجه " می توانید پس از ثبت شماره حساب واریزی ، رمز عبور دوم(PIN 2 )و مبلغ قابل انتقال، نسبت به انجام عملیات انتقال وجه اقدام نمایید .
انتقال وجه بین حسابهای معرفی شده در فرم ثبت نام بدون محدودیت مبلغ می باشد.

پرداخت قبوض ، آب ، برق و ... :

پس از ورود به سایت بانکداری اینترنتی و انتخاب گزینه های " پرداخت قبوض – پرداخت " نوع قبض ، شناسه قبض و شناسه پرداخت خود را ثبت و پس از انتخاب گزینه " ادامه " و درج رمز عبور دوم (PIN 2)، بانک نسبت به کسر مبلغ قبوض از حساب معرفی شده شما اقدام خواهد نمود .

با پرداخت قبوض از طریق سرویس بانکداری اینترنتی ، شماره پیگیری ثبت به هنگام اخذ تایید عملیات از طریق سیستم به شما اعلام و در صورتحساب به عنوان شماره سریال سند قید می گردد .

تاییدیه انجام درخواست خدمات مربوط به انتقال وجه و پرداخت قبوض :

پس از عملیات انتقال وجه و یا پرداخت قبوض ، در روز کاری بعد از طریق برقراری ارتباط با سیستم بانکداری اینترنتی و مشاهده صورتحساب از صحت انجام درخواست مربوطه مطلع گردید .

تغییر رمز های عبور اول و عبور دوم :

پس از ورود به سایت بانکداری اینترنتی و انتخاب گزینه " مشخصات فردی " می توانید نسبت به تغییر رمزعبور اول(PIN 1) و رمز عبور دوم (PIN 2) اقدام نمایید .