شنبه 3 آبان 1393
پیوندها سایتهای استانی >اصفهان > اخبار استان اصفهان - جزئيات اخبار
تجهیز غرفه های نمایشگاه فروش پاییزه اصفهان به دستگاه های کارتخوان بانک تجارت

بانک تجارت غرفه های نمایشگاه فروش پاییزه اصفهان را به دستگاه های کارتخوان مجهز نمود.
نظر به اهمیت و نقش بانکداری الکترونیک و استفاده از فناوری های نوین بانکی و به منظور ترویج و گسترش فرهنگ استفاده از کارت های الکترونیکی به جای وجوه نقد مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان با همکاری شرکت بین المللی نمایشگاه های استان اصفهان و نیز سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان غرفه های شرکت کننده در نمایشگاه فروش پاییزه را به دستگاه های کارتخوان مجهز نمود.همچنین این بانک در راستای ارائه خدمات بانکی مطلوب و به منظور رفاه حال غرفه داران و بازدیدکنندگان نمایشگاه اقدام به پر پایی باجه دریافت و پرداخت نمود.
    گروه خبري   :   روابط عمومی تاریخ    :   1391/06/25
ساعت:    :   07:50:05