|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
پنج شنبه 25 مهر 1398
بانک ما
  • شما اینجا هستید
      
    • منشور اخلاقی

     ما کارکنان بانک تجارت بر این اعتقاد داریم که :

     • مشتری سرمایه اصلی ما است و حفظ شخصیت . ارتقای رضایت ایشان بر ما واجب است.
     • رعایت عدالت ،صداقت،امانت داری،مسئولیت پذیری و حفظ اسرار بانکی مشتری وظیفه ما است.
     • کوشش و اهتمام در ارتقای سرعت،صحت،دقت و کیفیت خدمات بانکی از وظایف اصلی است.
     • رفع نیازهای مشتری در محیطی آرام و آراسته با رویی گشاده بر اساس آخرین فناوری روز بانکداری همواره نظر ما است.
     • بانک تجارت با به کار بستن راهبردها و اصول مشتری مداری،نوید بخش فردایی بهتر مشتریان وفادار خواهد بود.