بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
    • شرایط افتتاح حساب برای ایرانیان مقیم کشورهای خارجی

      جهت افتتاح حساب علاوه بر اینکه تمام شرایط و مقرراتی که برای اشخاص حقیقی ایرانی در نظر گرفته شد باید مدنظر قرار گیرد لازم است صحت امضاء صاحب حساب روی برگ درخواست و کارت نمونه امضاء از طرف سفارت یا کنسولگری دولت ایران مقیم شهری که درخواست کننده در آنجا اقامت دارد تصدیق و گواهی گردد.