|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 29 دی 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • تامین سرمایه در گردش در بخش کشاورزی
     فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار
     تعریف
     واگذاری عین به بهای معلوم به غیر که تمام یا قسمتی از آن طی اقساط مساوی یا نامساوی در سررسید معین پرداخت شود.
     بانک تجارت به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه واحد تولیدی متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزارکار مصرفی مورد نیاز این واحدها را طبق ضوابط خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش می رساند. کاربرد تسهیلات مذکور فقط برای تامین سرمایه گردش واحدهای تولیدی (کشاورزی) بوده و برای یک دوره تولید و حداکثر یک ساله تعیین می گردد.

     شرایط واحدهای تولیدی جهت استفاده از تسهیلات:
     • داشتن اهلیت قانونی
     • واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد
     • واحد تولیدی باید دارای پروانه بهره برداری باشد
     • متقاضی تسهیلات بایستی کلیه ضوابط و شرایط بانک درخصوص اعطای تسهیلات مذکور را داشته باشد
     • نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ریالی و ارزی نزد سیستم بانکی
     • توانایی لازم جهت بازپرداخت اقساط


     شرایط اعطاء :
     • آماده تحویل بودن کالای موضوعه
     • اخذ پیش پرداخت طبق مقررات بانک (در صورت لزوم)
     • مبلغ اعطای تسهیلات متناسب با دوره گردش کالا و با کسر تسهیلات استفاده شده قبلی مربوط به این بخش
     • نرخ سود، طبق نرخ تصویبی کمیسیون اقتصادی دولت
     • اخذ وثایق کافی طبق مقررات بانک


     مدارک لازم:
     • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی
     • اساسنامه شرکت
     • آگهی تغییرات طی دو سال گذشته و آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی
     • کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
     • کپی اسناد مالکیت زمین کارخانه ، دفتر مرکزی، نمایشگاه
     • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
     • گواهینامه استاندارد داخلی و گواهینامه بین المللی
      
     اعتبار در حسابجاری در قالب خرید دین
     تعریف
     اعتبار در حسابجاری در قالب خرید دین عبارت است از اینکه، بر اساس قرارداد منعقده بین بانک و مشتری (معتبر و ارزنده) بانک اسناد تجاری حاکی از حقیقی بودن دین را پذیرفته و یک خط اعتباری حداکثر یکساله برای مشتری ایجاد می نماید، بطوریکه مشتری اجازه دارد تا سقف حد اعتباری که به اعتبار اسناد خریداری شده تخصیص داده شده است چک صادر و از حساب جاری خود(که فاقد موجودی کافی می باشد) برداشت نماید.


     شرایط دریافت تسهیلات
     • اعطای تسهیلات اعتبار در حسابجاری در تمام بخشهای اقتصادی و جهت تامین نیازهای مالی کوتاه مدت(حداکثر یکساله) واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی از قبیل تامین سرمایه در گردش آنها مجاز می باشد.
      تبصره: پیمانکاران مشمول دریافت تسهیلات فوق نمی باشند.
     • نرخ سود این تسهیلات مطابق نرخ خرید دین(مصوب شورای پول و اعتبار) تعیین می گردد.
     • تسهیلات اعتبار در حسابجاری در قالب خرید دین براساس توان مالی و اعتبار سنجی انجام شده در خصوص مشتریان، بصورت حد اعتباری مشخص(حد سالانه) مطابق ضوابط و مقررات مربوطه قابل اعطا می باشد.
     • تمام مدت برقراری اعتبار، فقط یک پرونده تشکیل و فقط یک فقره قرارداد اعتبار درحسابجاری (در قالب خرید دین) با مشتری منعقد می گردد که بر مبنای آن وکالت در خرید دین ناشی از اسناد تجاری به نحو اشاعه و وکالت در وصول آنها به بانک داده می شود، لیکن پرداخت ها کثیر و متعدد خواهند بود، بطوریکه با پرداخت هر فقره چک مشتری مانده تسهیلات مشتری افزایش یافته و با وصول اسناد و اوراق تجاری(در سر رسید) مانده تسهیلات مشتری کاهش می یابد. بدین ترتیب تعادلی مابین حد اعتبار و مانده بدهی همواره برقرار خواهد بود.
     • تمدید مدت تسهیلات قبل ازسررسید (مشابه همه تسهیلات حدسالانه) مشروط به موافقت قبلی ارکان اعتباری بانک، مجاز می باشد.


     مدارک مورد نیاز :
     مدارک لازم جهت اعضای این تسهیلات، هما نند مدارک درخواستی بابت سایر تسهیلات مشابه می باشد که پس از ارائه و تایید شعبه، می باید مشتری نسبت به تکمیل فرمهای بانکی مربوطه و قرارداد اقدام نماید.
     در این ارتباط نوع و میزان وثایق نیز براساس شرایط تعیین شده از سوی رکن تصمیم گیرنده اعتبار مشخص و از مشتری اخذ می گردد . ضمناً اساس این تسهیلات براسناد و اوراق تجاری حقیقی از قبیل چک، سفته، برات، اسناد اعتبارات اسنادی مدتدار صادراتی(خارجی) و داخلی استوار می باشد که مشتری باید همواره حداقل به میزان 150درصد تسهیلات درخواستی تایید شده نسبت به تامین اسناد تجاری اقدام نماید. لازم بذکر است یکی از شرایط مهم اسناد تجاری، مقدم بودن سررسید آنها نسبت به سررسید قرارداد منعقده مشتری با بانک جهت دریافت تسهیلات مذکور می باشد.


     شرایط متقاضی :
     این ابزار در بخش های تولیدی، بازرگانی و خدماتی کاربرد داشته لیکن موضوع فعالیت می باید خرید و فروش کالاو ارائه خدمات بوده و اسناد تجاری مربوطه نیز بیانگر وجود و حقیقی بودن دین باشد. ازآنجائیکه برای برخی واحدهای تولیدی، مصرف مواد اولیه بسیار محدود و هزینه دستمزد کارگر نیز بالاست، لذا تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه برای آنها کاربرد محدودی داشته در حالیکه نیازهای سرمایه در گردش آنها نسبتاً سنگین و قابل توجه می باشد.
     ضمناً این نوع تسهیلات صرفاً مناسب مشتریانی است که محصول خود را بصورت نسیه و در قبال چکهای وصولی/ سایر اسناد تجاری مدت دار می فروشند ، در این صورت پرداخت چکهای مشتری برای تامین نیازهای سرمایه در گردش و وصول چکها/سایر اسناد تجاری وی برای کاهش مانده تسهیلات مناسب خواهد بود.
     برخی دیگر از مشتریان که از لحاظ طبقه بندی اقتصادی در بخش خدمات قرار می گیرند و براساس آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی توانند از تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه استفاده نمایند، در صورتیکه سرمایه در گردش داشته و مواد اولیه نیز مصرف می نمایند، می توانند با دریافت تسهیلات اعتبار در حسابجاری عملاً نیازهای مالی خود را تامین نمایند.
      
     سلف
     تعریف
     معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین.
     به موجب بند ب از ماده 13 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بانکها مجازند به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بخشی از محصولات آنها را که سهل البیع نیز می باشند بنا به تقاضای کتبی اینگونه واحدها پیش خرید نمایند. سلف تسهیلاتی است کوتاه مدت معادل یک دوره گردش تولید و حداکثر یک ساله می باشد.


     شرایط متقاضی
     • دارای اهلیت قانونی برای انجام معامله سلف باشد.
     •  
     • فروشنده محصولات تولیدی باید خود تولیدکننده محصول مورد معامله باشد.
     •  
     • از لحاظ مواد اولیه در تولید محصول خود، دچار کمبود نباشد.
     •  
     • واحد تولیدی دائر باشد.
     •  
     • از لحاظ نیازهای واحد تولیدی خود در زمینه هزینه های اداری، فروش، هزینه های تولید و دستمزد غیر از هزینه استهلاک، در تنگنا قرار داشته باشد.
     •  


     شرایط و مشخصات محصول تولیدی مورد معامله سلف :
     • از لحاظ نوع، پیوسته در بازار دارای مشتریان بالقوه ای باشد(سهل البیع باشد) و از لحاظ جنس، کیفیت آن مرغوب بوده و دارای سوء شهرت نباشد.
     •  
     • کیفیت آن در فاصله تحویل از تولیدکننده تا زمان انتظار برای فروش، تغییر نکند. (کالا فاسد شد نی نباشد)
     •  
     • در زمان تحویل، دارای بازار فروش باشد.
     •  
     • توسط واحد تولیدی درخواست کننده تسهیلات، تولید شده باشد.
     •  


     شرایط اعطای تسهیلات
     • واحد تولیدی دایر و در مرحله بهره برداری باشد.
     •  
     • مدت معامله سلف معادل یک دوره تولید و حداکثر یک سال می باشد.
     •  
     • قیمت پیش خرید با توجه به پیش بینی قیمت فروش محصول در زمان تحویل و نرخ سود مورد انتظار توسط بانک تعیین می گردد.
     •  
     • انجام معامله سلف منوط به این است که فروشنده کالای سلف، متعهد گردد که در موعد تحویل به وکالت از طرف بانک، کالای پیش خرید شده را طبق ضوابط بانک، به فروش برساند.
     •  
     • متقاضی تسهیلات نباید از تسهیلات ریالی دیگر در مورد همان کالای موضوع تسهیلات سلف، استفاده کرده باشد.
     •  


     مدارک مورد نیاز
     • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی
     •  
     • مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دوسال گذشته
     •  
     • پروانه بهره برداری
     •  
     • صورت های مالی دوسال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضاء متقاضی
     •  
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
     •  
     • صورت منابع و مصارف (گردش وجوه نقدی) برای سال جاری و پیش بینی آن برای سال آتی
     •  
     • کپی اسناد مالکیت محل کارخانه، دفتر مرکزی، نمایشگاه
     •  
     • کپی شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
     •  
     • گواهی مفاصا حساب مالیاتی
     •  
      
     مشارکت مدنی تامین سرمایه در گردش و کالای سرمایه ای
     تعریف
     تسهیلاتی است که در راستای حمایت از مشتریان جهت تامین نیازهای مالی کوتاه مدت بویژه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدماتی در بخش های مختلف اقتصادی طراحی گردیده است.

     مزایای استفاده از تسهیلات
     • امکان استفاده گسترده تر از عقود مشارکتی بویژه جهت خریدمواداولیه واحدهای تولیدی و خدماتی
     • امکان سهیم شدن و دریافت سود واقعی مشارکت
     • امکان تسویه تدریجی یا دفعتاً واحده سهم الشرکه بانک
     • شناسایی و وصول سود مورد انتظار برمبنای کل مانده سهم الشرکه بانک
     • اعطای تسهیلات به صورت موردی و حد سالیانه
      
     فروش اقساطی ماشین آلات و تجهیزات
     تعریف
     تعریف: به منظور تامین نیاز مشتریان بانک در مواردیکه احتیاج به قطعات یدکی و ابزار کار در بخش تولید و ماشین آلات و تاسیسات در بخش های تولیدی، خدماتی و مسکن داشته باشند، توسط بانک و واگذاری آن به مشتریان به صورت نسیه یا فروش اقساطی ایجاد گردیده است.

     شرایط اعطای تسهیلات و ضوابط تقسیم سود :
     • اخذ درخواست کتبی و تعهد مشتری مبنی بر خرید و مصرف یا استفاده اینگونه اموال از بانک
     • اخذ درصدی از قیمت کالا به صورت پیش دریافت توسط بانک از مشتری
     • تعیین سود بانک بر اساس نرخ های مصوب و باتوجه به شرایط معامله از نظر مدت و میزان پیش دریافت
     • قیمت فروش نسیه یا اقساطی عبارت از: سود بانک + قیمت تمام شده کالا = قیمت فروش نسیه
     • الزام بانک به اطمینان از قابل برگشت بودن اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد