|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
سه شنبه 01 اسفند 1396
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    • شرایط عمومی
     • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق قانون اهلیت انجام معامله را داشته و دارای هر نوع حساب نزد بانک تجارت باشند می توانند طبق ضوابط از خدمات صندوق های اجاره ای بانک استفاده نمایند.
     • متقاضیان استفاده از صندوق های اجاره ای در صورت نداشتن حساب در بانک تجارت، ملزم به افتتاح حساب می باشند.
     • چنانچه اجاره صندوق توسط اشخاص حقوقی باشد، رونوشت مصدق اساسنامه و یک نسخه از روزنامه رسمی کشور که در آن آگهی ثبت شرکت و یا موسسه درج شده باشد و همچنین روزنامه رسمی مربوط به معرفی مدیر یا مدیران و آخرین تغییرات شرکت و یک قطعه عکس مدیر یا مدیران می بایست به بانک تسلیم گردد .