|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
سه شنبه 27 مهر 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • فرآیند خرید و تسویه حساب دارندگان کارت آسان خرید

     دارندگان کارت آسان خرید بعد از مراجعه به مراکز و فروشگاه های عضو شبکه آسان خرید، کالا و خدمات مورد نظر خود را بدون هیچگونه محدودیتی انتخاب و پس از نهایی نمودن قیمت خرید با فروشگاه نسبت به پرداخت وجه بوسیله کارت آسان خرید اقدام می نمایند.دارنده کارت آسان خرید می بایست در سررسید، مبلغ اقساط به انضمام کارمزد مربوطه را به حساب تعیین شده نزد بانک واریز تا نسبت به تسویه حساب اقساط اقدام گردد.سررسید اقساط مشتریان حقیقی منطبق بر تاریخ اولین خرید و برای مشتریان سازمانی مطابق قرارداد منعقده و به صورت ماهیانه می باشد، زمان صدور صورتحساب برای مشتریان حقیقی 2 روز قبل از تاریخ سررسید و برای کارکنان سازمان‌ها 2 تا 20 روز (حسب توافق بعمل آمده )قبل از سررسید اقساط می باشدکه حسب مورد از طریق سامانه آسان خرید قابل رویت خواهد بود.