|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
دوشنبه 27 دی 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز مشترک ارزی

     حسابهای مشترک برای کلیه افراد حقیقی منع قانونی نداشته، لیکن هنگام افتتاح حساب علاوه بر رعایت سایر شرایط، میزان سهم الشرکه طرفین، درصد مشارکت طرفین، چگونگی استفاده از حساب (منفردا یا متفقاً) و حق برداشت هریک از طرفین، باید مشخص باشد. همچنین هریک از طرفین جهت حق برداشت از سهم خود می توانند به شخص ثالثی وکالت رسمی دهند.
     توضیح: شرایط فوق الذکر جزء در مواردی که میزان سهم الشرکه  هر یک از شرکا تعیین گردیده، صرفاً در زمان حیات هریک از طرفین قابل اجرا است.