|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 29 دی 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • قوانین مرتبط
     • افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز برای افراد صغیر تا رسیدن به سن قانونی مجاز نبوده و در چنین مواردی ولی طفل می تواند به شرط داشتن حق برداشت انحصاری اقدام به افتتاح حساب برای فرد تحت قیومیت خود نماید.
     • مادران می توانند به موجب ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال، مصوب فروردین ماه 1357 برای فرزندان صغیر خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز با حق برداشت انحصاری افتتاح نمایند.
     • به موجب ماده شماره 1180 قانون مدنی هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند لذا پدر برای فرزند صغیر خود و جد پدری برای فرزند صغیر پسر خود می توانند حساب های پس انداز یا سرمایه گذاری با حق برداشت انحصاری افتتاح نمایند .


     شرکت حسابهای قرض الحسنه پس انداز در قرعه کشی سالیانه جوایز
     کلیه حسابهای قرض الحسنه پس انداز ارزی که موجودی آنها حداقل مطابق مقررات جاری روز باشد در قرعه کشی سالیانه جوایز نقدی / غیر نقدی بمانند سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی شرکت داده خواهند شد .