|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
دوشنبه 27 دی 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • مراحل اعطای تسهیلات

     در این خصوص متقاضی با مراجعه به شعبه ریالی که در آن حساب دارد، درخواست خود را تسلیم می نماید.شعبه نیز در خواست متقاضی را به ارکان اعتباری انعکاس داده و متعاقب آن پس از صدور مصوبه اعتباری و احراز شرایط مصوبه اعتباری به همراه مدارک مثبته به واحد ارزی ذیربط جهت گشایش اعتبار ارسال می نماید. سپس واحد مربوطه به منظور تعیین خط تسهیلات ریفاینانس، مراتب را از اداره خزانه داری بانک استعلام نموده و پس از تعیین خط، سایر امور در واحد ارزی انجام می گردد.