|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
یکشنبه 01 بهمن 1396
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    • مدیریت سرویس پیامک لحظه ای

     بانک تجارت به منظور ایجاد بستر مناسب برای فعالسازی یا غیرفعالسازی پیامک لحظه ای برای حسابهـــــا و کارتهای تجارت، امکان مدیریت پیامک لحظه ای را از طریق درگاه های غیر حضوری برای مشتریان فراهم آورده است.

     مشتریان در صورت تمایل به فعالسازی این سرویس علاوه بر مراجعه حضوری به شعب می توانند از طریق یکی از درگاه های غیرحضوری این بانک شامـــــل: اینترنت بانک، درگاه اینترنتـــی کارت و موبایل بانک نسبت به فعال سازی یاغیرفعالسازی پیامک لحظه ای واریز و برداشت بر روی حساب/ کارت خود اقدام کنند.

     از آنجایی که کارمزد سرویس پیامک تراکنشهای واریز، سالانه در تاریـخ انقضا از حساب مشتـری کسر می گردد لذا مشتریان می توانند در صورت عدم تمایل به دریافت پیامک با مراجعه حضوری به شعب بانک یا یکی از درگاه های غیر حضوری، نسبت به غیرفعال سازی سرویس مذکور اقدام نمایند.

     کارمزد ارسال پیامک:

     برداشتهای کمتر از 30.000 ریال بدون ارسال پیامک

     برداشتهای بیش از 30.000 ریال ارسال پیامک رایگان

     واریز کمتر 200.000 ریال بدون ارسال پیامک

     واریز بیش از 200.000 ریال ارسال پیامک با کارمزد سالیانه 100.000 ریال

     سرشماره ارسال پیامک لحظه ای بانک تجارت : 50001080

     اینترنت بانک موبایل بانک درگاه اینترنتی

     * برای مدیریت پیامک لحظه ای حساب /کارت خود بر روی نام سرویس موردنظر کلیک کنید