بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • سقف مبالغ قابل انتقال در درگاه های الکترونیکی بانک تجارت

   1-سقف مجاز مجموع مبالغ برداشت از درگاه‌های غیرحضوری، از تمامی حساب‌های متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی بالای 18 سال روزانه مبلغ یک میلیارد ریال است.
   2-سقف مجاز مجموع مبالغ برداشت از درگاه‌های غیرحضوری، از تمامی حساب‌های مشتری حقیقی بالای 18 سال فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال است.
   3-سقف مجاز مجموع مبالغ برداشت از درگاه‌های غیرحضوری، از تمامی حساب‌های متعلق به مشتری حقیقی پایین‌تر از 18 سال روزانه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال است.
   4-حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بالاتر از 18 سال، مبلغ دو میلیارد ریال و مجموع تراکنش‌های انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال است. (محدودیت تعیین شده برای پذیرندگان مربوط به شرکت‌های هواپیمایی، خودروسازی، پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران مستثنی شده است.)
   5-حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی کمتر از 18 سال، مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنش‌های انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال است.   آخرین تاریخ به روزرسانی: اردیبهشت ماه 1403