بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • اعطای تسهیلات خرد به مشتریان


   در راستای دستورات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و تاکیدات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تسهیل در اعطای تسهیلات خرد به مشتریان خوش حساب و دارای رتبه اعتباری، دستورالعمل اعطای تسهیلات کارت اعتباری تا سقف یک میلیارد ریال به کارکنان، مستمری بگیران و بازنشستگان بخش دولتی‏/غیردولتی و سایر شرکتهای معتبر بخش خصوصی که واریز حقوق ایشان نزد این بانک بوده و دارای رتبه اعتباری A، B و C هستند به شرح جدول ذیل، به تمامی واحدهای اجرایی ابلاغ گردیده است:

   شرایط اعطای تسهیلات

   بند1: شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی دولتی (شامل: وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و ...) و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت های معتبر بخش خصوصی حسب تشخیص بانک که واریز حقوقشان نزد بانک است و دارای رتبهA و Bو C هستند
   بند2: کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول بند 1 نبوده و واریز حقوقشان نزد بانک است و دارای رتبه A و B هستند.
   بند3: مشمولین بند 2 که دارای رتبه C هستند. در این ارتباط و جهت اخذ تسهیلات، مشتریان محترم می توانند به شعب سراسر کشور مراجعه نمایند.

   سامانه رسیدگی به شکایات مشتریان