بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • چک امن دیجیتال (چکاد) بانک تجارت


   سامانه چک امن دیجیتال (چکاد)


   چک دیجیتال چیست؟


   پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چک امن دیجیتال (چکاد)


   امنیت چک دیجیتال


   مزایای چک دیجیتال


   خدمات سامانه چک دیجیتال

   سامانه چکاد زیر نظر بانک مرکزی بستری امن برای صدور و پرداخت چک فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین خدمات سامانه چک دیجیتال این است که به کاربر اجازه می‌دهد با فعال‌سازی خدمت چک‌ دیجیتال و با معرفی گواهی امضاء الکترونیکی درخواست دسته چک دیجیتال بدهد. بانک تجارت خدمات چک دیجیتال را در نرم افزار همراه بانک خود پیاده‌سازی و دردسترس مشتریان قرار داده است. به واسطه این درگاه‌ها ارتباط مطمئن میان سیستم متمرکز بانک‌ها و سامانه چک‌های دیجیتالی شکل می‌گیرد تا به واسطه آن، این خدمت از مجموعه خدمات بانکداری الکترونیک به مردم ارائه ‌شود.


   همراه بانک و هامون
   برای استفاده از خدمات جدید سامانه چک امن دیجیتال (چکاد) بانک تجارت، نسبت به نصب نسخه جدید همراه بانک و برنامه امضای دیجیتال هامون اقدام کنید.
   ویدیوهای آموزشی