|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
پنج شنبه 08 اسفند 1398
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • تاریخ انتشار: ۱۳۸۵/۰۳/۲۵|
     تعداد بازدید: 1057
     اصفهان
     محسن زکی مدیر شعب استان اصفهان با سابقه ای 28 ساله از بدو استخدام خود مسئولیتهای متفاوتی را در بانک تجربه کرده است.
     به بهانه سفر آقای اسکندری به این استان و نیز افتتاح سومین شعبه 24 ساعته بانک در اصفهان از وی در خصوص وضعیت شعب این منطقه و برنامه های آینده و اقدامات صورت گرفته در این استان پرسیدیم.

     زکی در خصوص اولین سوال ما وضعیت فعلی منابع بانک دراستان گفت : سیستم بانکی استان اصفهان درپایان سال 84 بالغ بر 43هزار میلیاردریال سپرده جذب نموده که ازاین میان مبلغ 4 هزار میلیارد ریال مربوط به سپرده های بانک تجارت بوده که 10%از کل سپرده های بانکها را به خود اختصاص میدهد که درمقایسه با سال گذشته از رشدی معادل 30% برخوردار و دربین 10 بانک دولتی ازنظر درصد رشد ، رتبه سوم را دارا میباشد . وی با اشاره به خلاصه ای از اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت منطقه اظهار داشت: از جهت بازاریابی وجذب سپرده ازسازمانها و ارگانهای دولتی نظیر دانشگاه اصفهان –دانشگاه صنعتی، مجتمع پتروشیمی ، پلی اکریل و حتی تعدادی از کلینیک های درمانی اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است .البته در این بین می شود از افتتاح دوشعبه خاص دردانشگاه صنعتی بمنظور ارائه خدمات بانکی به اساتید ، دانشجویان و پرسنل دانشگاه مذکور و شهرک علمی و تحقیقاتی (مستقردرهمان دانشگاه) نام برد که در جذب سپرده بسیار موثر بوده است و البته تعامل ما بین دانشگاه و بانک نیز در این پروژه برای ما مهم بود. زکی در خصوص ارتباط با استانداری و راهکارهای برقراری تعامل مثبت تر بین مدیریتهای مناطق و استانداران گفت: درحال حاضرارتباط بانک با استانداری مثبت و مثمرثمراست، بویژه اززمان واگذاری پرداخت تسهیلات تبصره ای بنگاههای کوچک اقتصادی به بانکها این ارتباط عمیق ترگردیده است. کمااینکه درطول مدت زمان یادشده جلسات گوناگونی با حضور بانکها و سازمانهای مختلف به منظور تبادل نظر، هماهنگی های لازم و رفع مشکلات ونواقص درمحل استانداری تشکیل شده است. او پیشنهاد می نماید جهت ایجاد تعامل و ارتباط بیشترضمن تداوم جلسات مذکور از مسئولین استانداری نیز دعوت شود تا از نزدیک با مسائل و مشکلات موجود دربانکها آشنا شوند. مدیر شعب اصفهان با اشاره به برخی از طرحهای مهم صنعتی ، کشاورزی و بازرگانی استان که از تسهیلات ریالی یا ارزی بانک استفاده نموده اند از انجام طرح های بزرگی در شرکت های پلی اکریل ایران و پتروشیمی اصفهان خبر داد . زکی در خصوص فضای رقابتی موجود و حضور بانکهای خصوصی و صندوق های قرض الحسنه دراستان اصفهان معتقد است با آنکه حفظ منابع قدیم و یافتن مشتریان جدید را برای بانکهای دولتی سخت تر ازسالهای گذشته نموده است اما میتوان با پرداخت تسهیلات آسان و تفویض اختیاربیشتر به مسئولین شعب ،کاهش تشریفات اداری ومدت زمان صرف شده درمراحل پرداخت تسهیلات این مشکلات را کمتر ساخت . او گفت: دراین میان می توان به طرح سپاس بانک سپه اشاره نمود که طرح مذکور باتوجه به صرف کمترین زمان ممکن باعث رضایت مشتریان گردیده ویا طرح مشارکت گردان که تا سال قبل درمنطقه قابل پرداخت بود ولی متاسفانه بدلیل وجود مشکلاتی درحال حاضر شعب مجازبه پرداخت آن نمی باشند . وی ادامه داد: بلحاظ اینکه تسهیلات موصوف نقش بسزائی در جذب مشتریان داشته است بهتر است با ادامه روند مذکور موافقت گردد تا مجددا" بتوان سپرده های بیشتری جذب نموده و ارتقاء جایگاه بانک درسطح استان را شاهد باشیم . نظر زکی را در مورد سیاستها ی تبلیغاتی بانک پرسیدیم. زکی می گوید: ازآنجا که تبلیغات دربقا و تداوم یک سازمان نقش بسیار موثری ایفا می نماید و باتوجه به کاهش چشمگیراخیر تبلیغات دررسانه های جمعی ، به نظرمی رسد افزایش تبلیغات خصوصا" اطلاع رسانی در زمینه های خدمات و فن آوری های نوین بانک تجارت ازجمله سیستم بروات مکانیزه ، بانک 24 ساعته و شهرک بانکداری الکترونیکی که ازمزایای بیشتری نسبت به بانکهای رقیب برخورداراست ، می تواند به میزان قابل ملاحظه ای موقعیت و جایگاه بانک را به سمت بالاتری سوق دهد . به عنوان سوال آخر چشم انداز موقعیت بانک تجارت در میان بانکهای استان را از او جویا شدیم ؛ وی با اطمینان از مثبت بودن این چشم انداز گفت : استان اصفهان باداشتن موقعیت های گوناگون ازقبیل استقرار قطب های صنعتی ونیزجاذبه های گردشگری باداشتن فرهنگ و تمدنی باستانی بعنوان اولین پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزیده شده است که این امرنشان دهنده پتانسیل های بسیار بالا دراستان می باشد ، لذا باتوجه به حضور نیروهای مستعد، فعال و دلسوز که با افزایش جذب سپرده های موجود باعث ارتقاء جایگاه بانک گردیده اند می توان به اهداف بانک و حتی بالاتر از آن نیز نائل گردید .