|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • آگهی مزایده املاک در استان سمنان
     نوع: مزایدهشماره: 96/2 م س
     موضوع: آگهی مزایده املاک در استان سمنان
     تاریخ انتشار :۱۳۹۶/۱۲/۰۷
     رسانه: سایت
     طبقه بندی موضوعی: مزایده
     مهلت دریافت اسناد :۱۳۹۶/۱۲/۲۰
     تاریخ بازگشایی پاکتها: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
     آگهی مزایده شماره  96/2/م س     
                        
     "فروش املاک و مستغلات بانک تجارت"
      
          بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در استان سمنان به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی  به فروش برساند. متقاضیان  می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده ، در سمنان به دایره تدارکات ومهندسی واقع درخیابان امام خمینی ،چهارراه مازندران ساختمان مدیریت شعب استان سمنان (طبقه چهارم) و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ 96/12/20 به دبیرخانه مدیریت شعب استان سمنان (طبقه دوم )مراجعه فرمایند. بازگشایی پاکات در تاریخ 96/12/22 رأس ساعت 10صبح  در محل ساختمان مدیریت شعب استان سمنان انجام خواهد شد و حضور  شرکت کنندگان درجلسه بازگشایی بلامانع است. چنانچه تغییری در تاریخ  بازگشایی پاکات صورت گیرد، مراتب تلفنی به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید .  
     ضمناً متن آگهی درسایت بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir  قابل دسترسی می باشد.
      توضیحات:‌
     1.مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست به حساب شماره 01821474 نزد بانک تجارت واریز گردد.
     2.شرکت کنندگان مبلغ 000ر200 ریال (به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 01854879 نزد بانک تجارت)واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند.  (ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد).
     3.رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و درپاکت لاک و مهر شده (دربسته)تسلیم گردد.
     4.کلیه املاک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد .
     5.بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختارمی باشد.
     6.در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی اولویت با فروش نقدی می باشد.
     7.هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد.
      
      جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل زیر را دریافت نمایید.
      
      
     مدیریت شعب بانک تجارت استان سمنان