بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی پیشرفته
   کد واحد:
   نوع واحد:
   نام واحد:
   آدرس
   استان:
   شهر:
      
      
      
      
      
      
      
      
  • نقشه کشور

   البرز آذربایجان غربی اردبیل اصفهان گیلان مازندران گلستان خراسان شمالی خراسان رضوی خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان کردستان زنجان قزوین همدان کرمانشاه ایلام لرستان مرکزی تهران سمنان قم خوزستان چهارمحال و بختیاری کهکیلویه و بویر احمد یزد فارس کرمان هرمزگان آذربایجان شرقی بوشهر

  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   1آذرشهرآذربایجان شرقی / آذرشهرکد مرکز: 5430کد منظومه: 5430مسئول مرکز: مدیریت شعب استان آذربایجان شرقیآدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان آذرشهر خیابان امام خمینی نرسیده به میدان ساعتکد پستی: 5371915868تلفن: 34233013-34221136-34222089-34222087 - 41نمابر: 34222088ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت فعالآذرشهر
   2مرکزی اسکوآذربایجان شرقی / اسکوکد مرکز: 5360کد منظومه: 5360مسئول مرکز: مدیریت شعب استان آذربایجان شرقیآدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان اسکو خیابان طا لقانی جنوبی روبروی پاساژ غربیکد پستی: 5351617786تلفن: 33222571-33222048 - 41نمابر: 33223280ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت فعالمرکزی اسکو
   3مرکزی اهرآذربایجان شرقی / اهرکد مرکز: 5370کد منظومه: 5370مسئول مرکز: مدیریت شعب استان آذربایجان شرقیآدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان اهر خیابان امام خمینی جنب بازارکد پستی: 5132563245تلفن: 44224872-44224871-44231107 - 41نمابر: 44224870ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت فعالمرکزی اهر
   4ایلخچیآذربایجان شرقی / ایلخچیکد مرکز: 5560کد منظومه: 5560مسئول مرکز: مدیریت شعب استان آذربایجان شرقیآدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان ایلخچی خیابان امام خمینی نبش خیابان خاقانیکد پستی: 5565321233تلفن: 33414907-33414909نمابر: 33413909ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت فعالایلخچی
   5باسمنجآذربایجان شرقی / باسمنجکد مرکز: 5510کد منظومه: 5510مسئول مرکز: مدیریت شعب استان آذربایجان شرقیآدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان باسمنج خیابان امام خمینیکد پستی: 5532656323تلفن: 36342825-36343952-36342012 - 41نمابر: 36342011ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت فعالباسمنج
   6بستان‌آبادآذربایجان شرقی / بستان‌آبادکد مرکز: 5620کد منظومه: 5620مسئول مرکز: مدیریت شعب استان آذربایجان شرقیآدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان بستان‌آباد چهارراه مولوی خیابان امام خمینیکد پستی: 5137856936تلفن: 43332359-43332590 - 41نمابر: 43333636ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت فعالبستان‌آباد
   7دانشگاه بنابآذربایجان شرقی / بنابکد مرکز: 5650کد منظومه: 5650مسئول مرکز: مرکزی بنابآدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان بناب جنب پلیس راه تبریز - بناب داخل دانشگاه عالی بنابکد پستی: 5133866163تلفن: 37797021 - 41نمابر: 37230732ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت فعالدانشگاه بناب
   8مرکزی بنابآذربایجان شرقی / بنابکد مرکز: 5440کد منظومه: 5440مسئول مرکز: مدیریت شعب استان آذربایجان شرقیآدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان بناب خیابان امام خمینی جنب اداره برقکد پستی: 5432565326تلفن: 37722051-37723104-37723707-37736088 - 41نمابر: 37722052ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ دایره ارزی  خودپرداز  POS  صدور آنی کارت فعالمرکزی بناب
   9خلجانآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 5955کد منظومه: 5955مسئول مرکز: سه راه پالایشگاهآدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان خلجان خیابان امام خمینی پلاک 1723کد پستی: 5136563256تلفن: 34305735-34305733 - 41نمابر: 44552695ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت فعالخلجان
   10مهر اصل شهرک شهید سلیمیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 5939کد منظومه: 5939مسئول مرکز: شهید افتخاری ممقانآدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز جاده تبریز آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی خیابان 45 متری اول کوچه مهر اصل پلاک 24کد پستی: 5135632563تلفن: 34329170-34329171 - 41نمابر: 35265676ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت فعالمهر اصل شهرک شهید سلیمی