|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
یکشنبه 06 بهمن 1398
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    •  
    • اخبار و اطلاعیه ها
     تجارت - مجتبی رمضانی
     بانک تجارت به منظور تکریم حجاج بیت ا... الحرام امسال نیز همچون سنوات گذشته ضمن حضور در فرودگاههای سراسر کشور با اهداء یکصد هزار ساک دستی و دعای طواف زائرین خانه خدا را در ...
     دومین شعبه بانک تجارت درشهرستان جوانرودبانام شعبه بازارچه جوانرودکد18630 دربلوارکردستان این شهرافتتاح گردید.شعبه مذکور ازبدوافتتاح به مشتریان خدمات فراگیر ارائه می دهد.
     مدیریت وکارشناسان بانک تجارت استان کرمانشاه درخصوص پرداخت طرحهای زودبازده موفق به دریافت جایزه سفرحج ازاستانداری شدند.
     کلیه شعب بانک تجارت دراستان کرمانشاه onlineشدند. کرمانشاه اولین استان کشوراست که تمام شعب آن می توانندخدمات فراگیربه مشتریان ارائه دهند.
     دومین شهرک بانکداری الکترونیکی کشورتوسط بانک تجارت دردانشگاه رازی کرمانشاه افتتاح شد.
     قراردادپرداخت غیرحضوری (ازطریق تلفنبانک) قبوض آب - تلفن وتلفن همراه بین بانک تجارت استان وشرکتهای مربوطه بسته شد.
     بانک تجارت استان کرمانشاه تاکنون به 12/11 اهداف تعیین شده درسال 85 دست یافته است.
     مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمانشاه رتبه اول طرح تکریم مشتریان رادربین تمام بانکهای استان بدست آوردوموفق به دریافت لوح تقدیر ازاستاندارکرمانشاه گردید.
     13 آذر 1385
     سومین شعبه الکترونیکی 24 ساعته کشوردرکرمانشاه راه اندازی شد.
     ایجادبیش از5000 مورد سرویس پیام کوتاه جهت مشتریان بانک درهشت ماه گذشته سال 85 مدیریت شعب کرمانشاه رادرصدرکلیه مناطق کشورقرارداد.