|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • فهرست مناقصات/ مزایدات
        
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به حمل و نقل وجابجایی انواع اثاثیه اداری برون شهری از مبداء انبار چیتگر و اسلامشهر این بانک به مراکز کلیه استانها بعلاوه شهرستانهای قائمشهر ، چابکسر ، خوی، کاشان ، چابهار ، قشم و جزیره کیش از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به حمل و نقل وجابجایی انواع اثاثیه اداری برون شهری از مبداء انبار چیتگر و اسلامشهر این بانک به مراکز کلیه استانها بعلاوه شهرستانهای قائمشهر ، چابکسر ، خوی، کاشان ، چابهار ، قشم و جزیره کیش از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت ...
     آگهی مزایده شماره 2/91/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت با شرایط نقدو اقساط (بدون کارمزد) بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت ...
     آگهی مناقصه شماره 5/91 بدینوسیله مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد برای شرکت در مناقصه شماره 5/910 بانک تجارت درخصوص سیستم جامع مانیتورینگ به شرح ذیل تمدید میگردد 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 04/05/91 ( ساعت 15 ) می ...
     آگهی مناقصه شماره 5/91 بانـک تجارت در نظر دارد جهت راه اندازی یک سیستم جامع مانیتورینگ مطابق استانداردFCAPS(ISO) ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 20/ 04 / 91 ( ساعت 16 ) می باشد ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و ...
     آگهی مزایده شماره 1/91/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت با شرایط نقدو اقساط (بدون کارمزد) بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات ...
     آگهی مزایده شماره 8/90/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت با شرایط نقدو اقساط (بدون کارمزد) بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت ...
     آگهی مناقصه شماره 27/90 بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به خرید/ اجاره و نصب و راه اندازی تعداد 1200 دستگاه خودپرداز دیواری و سالنی ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 23/12/90 ( ساعت 16) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ ...
     آگهی مزایده شماره 7/90/م بانک تجارت در نظر دارد یکباب ساختمان تجاری مسکونی خود واقع در شهرستان شهرکرد، خیابان ملت، بین انقلاب و فلکه آبی،‌پلاک ثبتی 2498/1 به مساحت عرصه 30/498مترمربع و ‌مساحت تقریبی اعیان481مترمربع بصورت نقدی با وضع موجود و با قیمت پایه 000ر800ر635ر21 ریال از طریق ...
     آگهی مزایده شماره 6/90/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت با شرایط نقدو اقساط (بدون کارمزد) بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در شهرستا نها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقد واقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید ازاملاک، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تا پایان ...
     آگهی مناقصه شماره 18/90 بدینوسیله مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد برای شرکت در مناقصه شماره 18/90 بانک تجارت درخصوص سیستم جامع مانیتورینگ به شرح ذیل تمدید میگردد 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 09/09/90 ( ساعت 16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ ...
     آگهی مناقصه شماره 19/90 دومرحله ای بانک تجارت در نظر دارد : جهت پشتیبانی و نگهداری شبکه WAN خود واقع در شعب و ساختمان های ستادی و شبکه LAN شعب در تهران و شهرستانها به شرح ذیل مناقصه عمومی دومرحله ای برگزار نماید. 1- مهلت دریافت ...