|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • فهرست مناقصات/ مزایدات
        
     "فراخوان بانک تجارت" بانک تجارت در نظر دارد به منظور توسعه شبکه دستگاه های ATM CASH LESSخود،با شرایط ذیل با اشخاص حقوقی واجد شرایط و فعال دراین حوزه پس ازبررسی ودرصورت قبول پیشنهاد آنها مشارکت نماید: 1- درفازاول،موضوع همکاری صرفاً به صورت ATM CASH LESS و درفازهای بعدی (درصورت نیاز بانک)، می ...
     آگهی مزایده شماره 95/5/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستان قم را به شرح ذیل با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ ...
     خرید تجهیزات سوئیچینگ جهت ارتقاء SAN شرکت مهندسین مشاور تجارت در نظر دارد خرید مذکور را از طریق مناقصه عمومی و به شرح مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. الزامات فنی جهت شرکت در مناقصه : دارا بودن حداقل رتبه سه در رسته (شبکه و داده ها) سابقه فروش،نصب و راه اندازی و ...
     فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد و اقساط (با نرخ سود 12% ) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می¬توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست ...
     آگهی مناقصه شماره 12‏‏‏/95 ک بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه و چاپ 210.000 جلد سررسید (یک روز در یک صفحه و رحلی) ، 300.000 جلد تقویم جیبی ، 30.000 جلد تقویم رومیزی و 20.000 جلد تقویم رومیزی ایستاده مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1‏‏‏- ...
     آگهی مناقصه عمومی شماره 95/11 بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به خرید و راه اندازی سیستم جامع و یکپارچه حفاظت و صیانت از دارایی های دیجیتال خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت سند مناقصه از تاریخ 95/08/10 الی 95/09/03از ساعت 8 صبح لغایت 15 هر روز به غیر از ...
     آگهی مناقصه عمومی شماره 95/10 بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به طراحی، پیاده‌سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بر اساس استاندارد ISO27001:2013 در ساختمان منابع انسانی خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت سند مناقصه از تاریخ 95/08/09 الی ...
     شرکت مهندسین مشاور تجارت در نظر دارد موضوع مذکور را از طریق مناقصه عمومی و به شرح مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. الزامات فنی جهت شرکت در مناقصه: دارا بودن حداقل رتبه دو در (رسته خدمات و پشتیبانی) و (تولید و ارائه رایانه های غیر مین فریم) سابقه فروش،نصب و راه اندازی و ...
     آگهی مزایده شماره 95/3/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه و نصب تعداد 4350 عدد صندوق اجاره ای مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 25-02-95 (ساعت 16 ) می باشد. 2- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ 200.000 ریال به ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه و چاپ انواع فرمهای چاپی مورد نیاز خود بصورت تدریجی به مدت شش ماه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 25-02-95 (ساعت 16 ) می باشد. 2- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه 3.000.000 عدد جلد کارت ATM مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 25-02-95 (ساعت 16 ) می باشد. 2- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ 200.000 ریال به شماره حساب ...
     آگهی مزایده شماره 95/2/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل با وضع موجود ، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در ...
     آگهی مزایده شماره 1/95/م بانک تجارت در نظر دارد ملک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل واگذار نماید . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر،بازدید،دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ 31-01-95 در تهران به اداره مهندسی واملاک واقع ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به خرید و راه اندازی و پشتیبانی سیستم جامع و یکپارچه حفاظت و صیانت از دارایی های دیجیتال بانک تجارت از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 08-02-95 (از ساعت 8:30 تا ساعت 15:30 ) بغیر از پنجشنبه ها می باشد . 2- ...