|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 02 اسفند 1396
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • فهرست مناقصات/ مزایدات
        
     آگهی مزایده شماره 2/94/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود ، با شرایط نقد و اقساط ( بدون سود بانکی ) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید ...
     آگهی مناقصه شماره 2-94 بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به ایجاد پایگاه داده یکپارچه مشتری محور Customer ID و نرم افزار مدیریت ارتباط مشتریان (CRM) از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 20-2-94 بغیر از پنجشنبه ها ( ساعت 16 ) می باشد . 2- ...
     آگهی مزایده شماره 1/94/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت ...
     آگهی مناقصه شماره 22/93 بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انجام پشتیبانی دستگاه های یوپی اسkva 3.5.6.10. 2 .5/1ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 25-1-94 ( ساعت 15 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 25-1-94 ( ساعت 15 ) ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و املاک واقع در خیابان ...
     چهل و هفتمین مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور شرکت فروش اموا لمازادبانکها )فام( درنظردارداملاک مازاد برنیازبانک تجارت درتهران ودیگراستانها راازطریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید ازاملاک ، دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثرهمه روزه ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک پروژه های هشت گانه مطابق جدول ذیل الذکر واقع در مشهد مقدس، پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)، را بصورت یکجا و با شرایط مندرج در برگه ای که به همراه برگ درخواست شرکت در مزایده به متقاضیان محترم تقدیم می گردد، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان ...
     آگهی مزایده شماره 10/93/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه مرکز ارتباط با مشتریان ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 15/11/93 ( ساعت 15 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 3/12/93 ( ساعت 16 ) می باشد . 3- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه سیستم مکانیزاسیون اسناد و مدارک شعب از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 8/11/93 بغیر از پنجشنبه ها ( ساعت 16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا تاریخ 20/11/93 ( ساعت 16 ) می باشد . 3- متقاضیان ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می¬توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و املاک واقع در ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می¬توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و املاک واقع در ...
     آگهی مزایده شماره 7/93/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و املاک واقع در خیابان آزادی ، بین ...
     آگهی مزایده شماره 5/93/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در ...