|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
جمعه 08 بهمن 1400
بانک ما
  • شما اینجا هستید
      
    
    • بیانیه ماموریت

     مأ موریت:
     بانک تجارت به عنوان یکی از بزرگترین بانک های تجاری منطقه با طراحی و خلق خدمات نوین و  با هدف ارزش آفرینی برای مشتریان به ویژه مشتریان ارزنده، دارای حضوری موثر در بازار های داخلی، منطقه ای و جهانی است. اعتبار و خوشنامی بانک به همراه نیروی انسانی متبحر و نیز توانمندی ارایه خدمات بانکی به ویژه درحوزه تعهدات، این امکان را برای بانک فراهم ساخته تا در چارچوب قوانین پولی و بانکی کشور، ضمن ارتقای سودآوری و تامین منافع تمامی ذینفعان، بتواند نقش موثری در توسعه اقتصادی و پیشرفت نظام بانکداری کشور ایفا کند.
         
          چشم انداز:
      بانک تجارت در افق چشم انداز خود، به عنوان انتخاب اول مشتریان، بانکی پاسخگو خواهد بود که نیازهای مشتریان را در کوتاه ترین زمان و با جدیدترین خدمات تامین می نماید.


          ارزش ها :
     1)    متعهد به رعایت اصول حرفه ای و قانونی
     2)    متعهد به ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان
     3)    متعهد به رعایت اصول مشتری محوری و پاسخگویی
     4)    متعهد به مدیریت مشارکتی و یادگیری سازمانی
     5)    متعهد به شفافیت و صداقت