بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • بیانیه ماموریت


   مأموریت:

   بانک تجارت به عنوان یکی از بزرگترین بانک های تجاری منطقه با طراحی و خلق خدمات نوین و با هدف ارزش آفرینی برای مشتریان به ویژه مشتریان ارزنده، دارای حضوری موثر در بازار های داخلی، منطقه ای و جهانی است. اعتبار و خوشنامی بانک به همراه نیروی انسانی متبحر و نیز توانمندی ارایه خدمات بانکی به ویژه درحوزه تعهدات، این امکان را برای بانک فراهم ساخته تا در چارچوب قوانین پولی و بانکی کشور، ضمن ارتقای سودآوری و تامین منافع تمامی ذینفعان، بتواند نقش موثری در توسعه اقتصادی و پیشرفت نظام بانکداری کشور ایفا کند.

   چشم انداز:

   بانک تجارت در افق چشم انداز خود، به عنوان انتخاب اول مشتریان، بانکی پاسخگو خواهد بود که نیازهای مشتریان را در کوتاه ترین زمان و با جدیدترین خدمات تامین می نماید.

   ارزش ها :

   1) متعهد به رعایت اصول حرفه ای و قانونی

   2) متعهد به ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان

   3) متعهد به رعایت اصول مشتری محوری و پاسخگویی

   4) متعهد به مدیریت مشارکتی و یادگیری سازمانی

   5) متعهد به شفافیت و صداقت