بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • صدور ضمانتنامه ها

   ضمانتنامه بانکی

   سندی است که به موجب آن، بانک به طور غیرقابـل برگشت متعهد می‌شود به محض اعلام و مطالبه هرمیزان از وجه مندرج در آن توسط ذینفع، وجه مطالبه شده را به ذینفع پرداخت کند.
   بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می‌دهد درصورتیکه متعهد (ضمانتخواه‏/ مضمون عنه) تعهدات پیش‌بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد یا از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری کند، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می‌شود) قبل از انقضای سررسید، وجه‌الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد. ضمانتنامه‌های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده است.

   انواع ضمانتنامه‌های بانکی:

   1- ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مزایده و مناقصه)
   2- ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
   3- ضمانتنامه حسن انجام کار
   4- ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
   5- ضمانتنامه پیش پرداخت
   6- ضمانتنامه گمرکی
   7- ضمانتنامه تعهد پرداخت
   8- ضمانتنامه متفرقه
   همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از خدمات صدور انواع ضمانتنامه بانک تجارت بهره مند شوند. صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانک‌ها، موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه (مضمون عنه) طبق ضوابط بانک است.

   انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه:

   الف: وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا، سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار، یا حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه نزد بانک یا حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار متقاضی نزد سایر بانک‌ها، گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض‌الحسنه یا حساب‌های ارزی شامل حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ارزی و قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز ارزی بانک صادرکننده ضمانتنامه.
   ب: تضمین بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی.
   ج: ضمانتنامه‌های اعتباری (ارزی – ریالی) صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران.
   د: سفته با دو امضای قابل قبول بانک، اموال غیرمنقول، برگ وثیقه انبارهای عمومی کالا، سهام شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده باشند، کشتی و هواپیما

   مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه بانکی:
   الف: شخصیت حقیقی:

   1‏- تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی
   2‏- تصویر مجوزات فعالیت
   3‏- تصویر مفاصا حساب مالیاتی
   4‏- درخواست ذینفع بابت ارائه ضمانتنامه
   5‏- ارائه فراخوان
   6‏- ارائه پیش نویس قرارداد ‏/ قرارداد فی‌مابین ضمانتخواه و ذینفع

   ب: شخصیت حقوقی:

   1‏- تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
   2‏- کد اقتصادی و کد شناسه ملی
   3‏- تصویر مجوزات فعالیت
   4‏- تصویر مفاصا حساب مالیاتی
   5‏- تصویر اساسنامه شرکت
   6‏- گواهی ثبت شرکت‌ها
   7‏- روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت طی دو سال گذشته
   8‏- درخواست ذینفع بابت ارائه ضمانتنامه
   9‏- ارائه فراخوان
   10- ارائه پیش نویس قرارداد / قرارداد فی‌مابین ضمانتخواه و ذینفع


   استعلام اصالت ضمانتنامه ریالی