|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
یکشنبه 06 خرداد 1397
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • فهرست مناقصات/ مزایدات
        
     آگهی مزایده شماره 97/2 فروش املاک و مستغلات بانک تجارت استان آذربایجان شرقی بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در استان آذربایجان شرقی به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد و اقساط (با نرخ سود 12% ) در قالب قرارداد اجاره به شرط ...
     آگهی مزایده شماره 97/1/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد و اقساط در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می¬توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، ...
     آگهی و مزایده 1/97/م/الف بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود در استان اردبیل را به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد و اقساط (با نرخ سود 12%) در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر بازدید از ملک ، دریافت برگ ...
     آگهی مزایده96/2/م ی بانک تجارت مدیریت شعب استان یزد در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در استان یزد به شرح ذیل ، با وضع موجود و با شرایط نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش ...
     آگهی مزایده شماره 96/1/الف/م بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در استان البرز به شرح ذیل با وضع موجود با شرایط نقدو اقساط ( بانرخ سود 12 % ) در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک از طریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ آگهی پیشنهاد ...
     فروش املاک و مستغلات بانک تجارت آگهی مزایده شماره 96/2/آ/م بانک تجارت مدیریت شعب استان آذربایجان غربی در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در ارومیه و شهرستانهای تابعه به شرح ذیل با وضع موجود وبا شرایط نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات ...
     آگهی مزایده شماره 96/2/م س "فروش املاک و مستغلات بانک تجارت" بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در استان سمنان به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از ...
     آگهی مزایده شماره 96/12 فروش املاک و مستغلات بانک تجارت مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در اصفهان به شرح ذیل و با وضع موجود ، با شرایط نقد و اقساط ( با نرخ سود 12% ) در قالب قرارداد اجاره بشرط تملیک از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می ...
     آگهی مزایده2/96/م ی فروش املاک و مستغلات بانک تجارت – استان یزد مدیریت شعب استان یزد در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در استان یزد به شرح ذیل ، با وضع موجود و با شرایط ...
     آگهی مزایده بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در شهرستان چابهار به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد و اقساط با نرخ 12% از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می ...
     فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در استان خوزستان به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد و اقساط ( با نرخ سود 12% ) در قالب قرار داد اجاره به شرط تملیک از طریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید ...
     اطلاعیه نوبت دوم در راستای اجرای "قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور" و سیاست کاهش تصدی گری، بانک تجارت درنظر دارد سهام خود در شرکت های تابعه و وابسته را با مشخصات ذیل واگذار نماید. ردیف نام شرکت سهام قابل عرضه ارزش اسمی سهام قابل عرضه ...
     آگهی مزایده املاک 1/96/م/الف بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود در استان اردبیل را به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد و اقساط (با نرخ سود 12%) در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر بازدید از ملک ، دریافت برگ ...
     آگهی مزایده شماره 7/96/م "فروش املاک و مستغلات بانک تجارت" بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد و اقساط (با نرخ سود 12% ) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست ...
     آگهی مناقصه عمومی شماره 8/96 دومرحله ای بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد خرید، نصب، راه اندازی و گارانتی نرم افزار اسکن اسناد و مدارک شعب بانک تجارت، با شرکت های حائز شرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت سند مناقصه از تاریخ 08-11-96 ...