بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  •  
  • فهرست مناقصات/ مزایدات
   بانک تجارت در نظر دارد تا در راستای کاهش آسیب پذیری ها و اشراف کامل به ترافیک شبکه در نقاط مختلف از شبکه، شرکت های توانمند در این حوزه را ارزیابی نماید. لذا از شرکت هایی که شرایط ذیل را دارا می باشند، دعوت به همکاری می گردد. جدول الزامات ردیف شرح 1 پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا ( نصب و ...
   بانک تجارت در نظر دارد نسبت به تأمین 10 دستگاه سرور از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ‌ای اقدام نماید. 1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه از تاریخ 09‏/03‏/1403 لغایت 22‏/03‏/1403 از ساعت 8 لغایت 13 هر روز به غیر از پنجشنبه ها و روزهای تعطیل می باشد. 2‏- مهلت تحویل پاکات مناقصه از ...
   بانک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه 50 دستگاه روتر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ‌ای اقدام نماید. 1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه از تاریخ 09‏/03‏/1403 لغایت 21‏/03‏/1403 از ساعت 8 لغایت 13 هر روز به غیر از پنجشنبه ها و روزهای تعطیل می باشد. 2‏- مهلت تحویل پاکات مناقصه از ...
   آگهی مزایده واگذاری سهام بانک تجارت (سهامی عام) در نظر دارد در راستای اجرای "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" و سیاست کاهش تصدی‌گری، سهام خود در شرکت‌های تابعه و وابسته را به شرح و شرایط زیر و اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی واگذار نماید: 1-شرایط مزایده 1-1-عرضه سهام به ...
   پیرو مناقصه عمومی دومرحله ای به شماره 11‏/1402 موضوع تامین تعداد 2 دستگاه استوریج Unity 680 به آگاهی می رساند : 1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه اصلاح شده و تحویل (ارائه) پاکات مناقصه تا تاریخ 25‏/09‏/1402 از ساعت 8 لغایت 13 هر روز به غیر از پنجشنبه ها و روزهای تعطیل تمدید می گردد. ...
   بانـک تجـارت در نظـر دارد نسبـت به تامین تجهیزات شبکه جهت مرکز داده پشتیبان خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. 1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه و تحویل (ارائه) پاکت مناقصه از تاریخ 29‏/08‏/1402 لغایت 11‏/09‏/1402 از ساعت 8 لغایت 13 هر روز به غیر از پنجشنبه ها ...
   بانـک تجـارت در نظـر دارد نسبـت به تامین دو دستگاه استوریج Unity 680 مورد نیاز خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. 1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه و تحویل (ارائه) پاکت مناقصه از تاریخ 29‏/08‏/1402 لغایت 11‏/09‏/1402 از ساعت 8 لغایت 13 هر روز به غیر از پنجشنبه ...
   پیرو مناقصه عمومی دومرحله ای به شماره 10‏/1402 موضوع تامین تعداد 104 دستگاه سرور به آگاهی می رساند : 1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه اصلاح شده و تحویل (ارائه) پاکات مناقصه تا تاریخ 04‏/09‏/1402 از ساعت 8 لغایت 13 هر روز به غیر از پنجشنبه ها و روزهای تعطیل تمدید می گردد. 2‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ...
   بانک تجارت در نظر دارد، در راستای حمل و نقل کالاو اثاثیه اداری برون شهری، شرکت های توانمند در این حوزه را شناسایی و ارزیابی نماید. لذا از شرکت هایی که دارای شرایط ذیل باشند دعوت به همکاری می نماید: 1-ارائه مستندات اعلام رضایتمندی از ارگان ها،نهادها،موسسات،بانک ها و سازمان هایی که شرکت در 5 سال ...
   بانـک تجـارت در نظـر دارد نسبـت به تامین تعداد 104 دستگاه سرور مورد نیاز خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. 1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه و تحویل (ارائه) پاکت مناقصه از تاریخ 10‏/08‏/1402 لغایت 20‏/08‏/1402 از ساعت 8 لغایت 13 هر روز به غیر از پنجشنبه ها و ...
   بانـک تجـارت در نظـر دارد نسبـت به تهیه 5 دستگاه دیزل ژنراتور مورد نیاز خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه و تحویل (ارائه) پاکت مناقصه از تاریخ 30‏/07‏/1402 لغایت 13‏/08‏/1402 از ساعت 8 لغایت 13 هر روز به غیر از پنجشنبه ها و ...
   بانـک تجـارت در نظـر دارد نسبـت به تامین تجهیزات شبکه SAN مورد نیاز خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. 1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه و تحویل (ارائه) پاکت مناقصه از تاریخ 24‏/07‏/1402 لغایت 06‏/08‏/1402 از ساعت 8 لغایت 13 هر روز به غیر از پنجشنبه ها و روزهای ...
   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد "پشتیبانی، سرویس ، تعمیر و نگهداری با قطعه دستگاه­های UPS توان پایین بانک تجارت" ، با اشخاص حقوقی حائز شرایط، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه از تاریخ 1402/07/23 لغایت 1402/08/03 از ساعت 8:00 لغایت ...
   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد " راهبری و نگهداری کلیه سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق ساختمان های بانک و اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک کلیه اتاق سرور های فعال در استان تهران " ، با اشخاص حقوقی حائز شرایط، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت (خرید) ...
   بانـک تجـارت در نظـر دارد نسبـت به تهیه 7 دستگاه دیزل ژنراتور مورد نیاز خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه و تحویل (ارائه) پاکت مناقصه از تاریخ 18‏/04‏/1402 لغایت 24‏/04‏/1402 از ساعت 7 لغایت 12 هر روز به غیر از پنجشنبه ها و ...
   بانـک تجـارت در نظـر دارد نسبـت به تهیه دو میلیون عدد جلد کارت ATM مورد نیاز خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه و تحویل (ارائه) پاکت مناقصه از تاریخ 14‏/04‏/1402 لغایت 24‏/04‏/1402 از ساعت 7 لغایت 12 هر روز به غیر از پنجشنبه ها ...
   بانک تجارت در نظر دارد، در راستای کاهش آسیب پذیری ها و اشراف کامل به ترافیک شبکه در نقاط مختلف از شبکه، شرکت های توانمند در این حوزه را شناسایی و ارزیابی نماید. لذا از شرکت هایی که دارای شرایط و مجوز های لازم از جمله: پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا ( نصب و پشتیبانی محصولات فتا)، گواهینامه ...
   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد " عملیات استاندارد سازی اتاق UPS ساختمان مدیریت شعب استان کردستان " ، با اشخاص حقوقی حائز شرایط، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه از تاریخ 1402/01/15 لغایت 1402/01/26 از ساعت 8:00 لغایت 13:00 هر روز ...
   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد تهیه، نصب و راه اندازی، آموزش و پشتیبانی سامانه راهکار مرورگر ایزوله، با اشخاص حقوقی حائز شرایط، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه از تاریخ 1401/12/20 لغایت 1402/01/15 از ساعت 8 لغایت 13 هر روز به غیر ...
   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد " جمع آوری اتاق سرور کانتینری و ایجاد اتاق جدید در ساختمان مدیریت شعب استان ایلام"، با اشخاص حقوقی حائز شرایط، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1-مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه از تاریخ 1401/12/01 لغایت 1401/12/09 از ساعت 8 لغایت 13 ...