|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 29 دی 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز در قرارداد های داخلی

     صدور این نوع ضمانت نامه ها مشمول آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی مهندسی نمی گردند. مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانت نامه مورد نظر عبارتند از:

     • تصویر اسناد مناقصه و یا قرارداد بر حسب مورد
     • ابطالیه ضمانت نامه شرکت در مناقصه (در صورت ترک تشریفات مناقصه توسط ذینفع ضرورتی ندارد).
     • تکمیل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضا و مهر مجاز شرکت با تایید شعبه مربوطه
     • تکمیل فرم درخواست صدور ضمانت نامه در سربرگ شرکت با امضا و مهر مجاز شرکت با تاییدیه شعبه مربوطه
     • ارائه تعهدنامه های مربوطه جهت صدور ضمانت نامه
     • وثایق مربوط به این نوع ضمانت نامه ها توسط ارکان اعتباری بانک در چارچوب آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها تعیین می گردد.
     • نرخ کارمزد بر اساس تعرفه های تعیین شده خواهد بود.