|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
دوشنبه 27 دی 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه بانکی
     • اساسنامه شرکت
     • آگهی تاسیس
     • آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
     • پروانه کسب (مجوز فعالیت دربخش بازرگانی )
     • کارت بازرگانی  
     • اسناد مالکیت انبار، دفتر مرکزی و نمایشگاه
     • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
     • کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
     • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی