|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
دوشنبه 27 دی 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • قوانین مرتبط

     • حداکثر مبلغ برای دستور پرداخت بر روی هر حساب ( منفرداً و یا جمعاً ) 500 میلیون ریال در روز تعیین شده است . 

     • حساب مقصد باید نزد بانک تجارت باشد .

     • تاریخ دستور پرداخت ها هیچ محدودیتی نداشته و می تواند در هر تاریخی باشد .

     • دستور پرداخت برای یک بار پرداخت نیز می تواند به کار گرفته شود که درا ین صورت باید تاریخ شروع و پایان دستور پرداخت در فرم یکسان باشد .

     • در اعلام دستور پرداخت های متعدد با تاریخ های مختلف برای یک حساب محدودیتی وجود ندارد .

     • کلیه دستور پرداخت های روز سی و یکم در نیمه دوم سال به تاریخ سی ام انجام می شود . همچنین در اسفندماه نیز کلیه دستور پرداخت های روز سی ام به تاریخ بیست و نهم اعمال می گردد .