بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • بسته جامع تامین مالی اشخاص حقیقی - بخش اول

   این بسته در قالب چهار طرح متناسب با میانگین موجودی حساب مشتریان، نوع تسهیلات درخواستی، میزان نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت منعطف ارائه می‌شود.


   طرح حامی

   در این طرح به اشخاص حقیقی بر مبنای سپرده‌گذاری در حساب قرض‌الحسنه جاری‏‏‏‏/پس‌انداز و بر اساس میانگین حساب، تسهیلات قرض‌الحسنه‏/مرابحه با نرخ سود ترجیحی‏‏‏ برای رفع نیازهای ضروری پرداخت می‌شود.
   در صورت عدم استفاده سپرده‌گذاران از تسهیلات این طرح، معرفی بستگان درجه یک به عنوان تسهیلات گیرنده امکان پذیر است.


   شرایط سپرده و تسهیلات

   شرایط سپرده و تسهیلات قرض الحسنه‏/مرابحه با نرخ سود ترجیحی‏‏‏ در طرح حامی مطابق با جدول ذیل است:
  • محاسبه گر طرح تسهیلاتی حامی :

  • ماشین حساب طرح های تسهیلاتی
   لطفا نوع حساب خود را انتخاب کنید:

   چه مقدار وام لازم دارید؟
   مدت بازپرداخت؟
   • 12 ماه
   • 14 ماه
   • 16 ماه
   • 18 ماه
   • 20 ماه
   • 22 ماه
   • 24 ماه
   نرخ سود مورد انتظار :

   اطلاعات وام شما
   مبلغ وام دریافتی شما: میلیون تومان
   شرایط دریافت وام:
   اگر میانگین ماه حساب شما تومان باشد. مبلغ هر قسط تومان است.
   اگر میانگین ماه حساب شما تومان باشد. مبلغ هر قسط تومان است.
   اگر میانگین ماه حساب شما تومان باشد. مبلغ هر قسط تومان است.

   * اعداد به صورت تقریبی است و ممکن است به صورت جزیی اختلاف داشته باشد
  • بسته جامع تامین مالی اشخاص حقیقی - بخش دوم

   طرح تسهیل

   ‏‏‏‏‏در این طرح مشتریان حقوقی می‌توانند بر مبنای میانگین حساب قرض‌الحسنه جاری‏‏‏‏/پس‌انداز شرکت، نسبت به معرفی افراد مورد نظر برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه‏/مرابحه با نرخ سود ترجیحی‏‏‏ اقدام کنند. اعطای تسهیلات برای بار اول پس از گذشت دوماه از افتتاح حساب و براساس میانگین ماه اول امکان‌پذیر خواهد بود.


   شرایط سپرده و تسهیلات

   شرایط سپرده و تسهیلات قرض الحسنه‏/مرابحه با نرخ سود ترجیحی‏‏‏ در طرح تسهیل مطابق با جدول ذیل است:

   تبصره: اعطای تسهیلات برای بار نخست با مدت میانگین گیری یک ماهه، پس از گذشت دو ماه از افتتاح حساب و بر اساس میانگین ماه اول امکان پذیر است.


   طرح فوری

   در این طرح اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با افتتاح حساب قرض‌الحسنه ویژه، بر اساس قرارداد عاملیت منعقده با بانک، اشخاص حقیقی را برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل وجوه تودیع شده به بانک معرفی کنند.


   شرایط سپرده و تسهیلات

   ‏‏‏‏‏در این طرح اعطای تسهیلات فوری از همان روز تودیع سپرده در قالب قرض الحسنه ویژه بر اساس جدول زیر امکان‌پذیر است.


   نکـتـه 1 : در حالت اول چنانچه مشتری درخواست برداشت 20% منابع خود را داشته باشد، عملا تسهیلات مشابه ردیف 2 جدول خواهد شد و منابع درخواستی ایشان پس از اخذ متمم قرارداد عاملیت و ما به التفاوت کارمزد قابل برداشت خواهد بود.

   نکـتـه 2 : در حالت سوم پرداخت تسهیلات بابت 20% مازاد بر منابع تودیعی مشتری، در قالب یک فقره تسهیلات قرض الحسنه عادی صورت می‌گیرد.


   طرح قلک

   در این طرح مشتری با افتتاح حساب و واریز مستمر ماهیانه مبلغ دلخواه و ثابت، می‌تواند در پایان بازه‌های 3، ۶ و 10 ساله از تسهیلات قرض‌الحسنه‏/مرابحه با نرخ سود ترجیحی و با ضریب ۵0 تا 200 برابر واریزی ماهیانه خود استفاده کند.


   شرایط سپرده و تسهیلات

   شرایط سپرده و تسهیلات قرض‌الحسنه‏/مرابحه با نرخ سود ترجیحی‏‏‏ در طرح قلک مطابق با جدول ذیل است:

   نکـتـه : سقف فردی تسهیلات متناسب با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شورای پول و اعتبــار در مواعد زمانی آتی به روزرسانی خواهــد شد.


   وثــایق و تضــامیــن در طــرح‌های بستــه جامــع

   تسهیلات اعطایی به مشتریان حقیقی (با مقاصد غیرتجاری) مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان و بنا به تشخیص رکن اعتباری ذیربط با اخذ حداکثـر دو مورد از تضامین و وثایق ذیل امکان‌پذیر است:
   • چک یا سفته متقاضی
   • چک یا سفته توسط ضامن
   • گواهی کسر اقساط از حقوق مشتری یا ضامن
   • ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب معتبر که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد
   • قرارداد لازم الاجرا


   نکـتـه: در طرح فوری تعییــن نوع و میــزان وثایق مـورد نظـر به موجب قـرارداد عاملیــت منعقــده بــر عهــده تودیع کننــده وجـــوه است.


   سایر ضوابط

   • در طول مدت سپرده‌گذاری، امکان واریز و برداشت وجوه میسر است.
   • اشخاص حقوقی سپرده‌گذار نمی‌توانند از تسهیلات متعلقه موضوع طرح استفاده کنند و صرفاً مجاز به معرفی اشخاص حقیقی مطابق موارد فوق، برای اخذ تسهیلات موضوع طرح می‌باشند.
   • مجموع تسهیلات اعطایی خرد به مشتریان حقیقی با احتساب تسهیلات پرداختی از محل طرح‌ها نباید از سقف فردی تسهیلات اشخاص حقیقی بیشتر باشد.

   آخرین تاریخ به روزرسانی: دی ماه 1402