|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
دوشنبه 27 دی 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • تعریف ایران چک
     • ایران چک بانک مرکزی: سندی است که بموجب مصوبه مورخ 1386/12/8 هیأت محتـرم وزیران جهت جایگزینی با ایران چک و چک پولهای قبلی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر می گردد و از این پس اختصاراً «ایران چک بانک مرکزی» نامیده می شود.
     • تمامی مراحل طراحی و چاپ ایران چک بانک مرکزی توسط این بانک (بانک مرکزی ) انجام می پذیرد لذا ایران چکهای مذکور توسط کلیه بانکهای دولتی و خصوصی قابل عرضه و بازخرید می باشند.
     • دریافت ایران چک از بانک مرکزی از طریق پرداخت 100درصد مبلغ ایران چکها به بانک مرکزی میسر می باشد.