|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 31 شهریور 1400
پژوهش
  • شما اینجا هستید
      
    


    • با توجه به اهمیت تحقیق و توسعه در سازمان ها، بانک تجارت به منظور اشاعه امر پژوهش، با استقبال از ارایه موضوعات نوین و کاربردی، با بررسی طرحهای پژوهشی در حوزه بانکداری و در راستای استفاده از ظرفیت های علمی پژوهشگران و ارزش آفرینی و ارتقائ بهره وری در بانک، مبادرت به برونسپاری طرح های پژوهشی خود می نماید. 

    • طرحنامه های پژوهشی

     از کلیه پژوهشگران محترم در حوزه بانکداری تقاضا می گردد، در صورتی که موضوع پیشنهادی آنها از اولویت های پژوهشی اعلام شده بانک نمی باشد، ابتدا موضوع پیشنهادی مورد نظر را در قالب خلاصه فرم ذیل تکمیل و برای اداره مطالعات و برنامه ریزی بانک تجارت ارسال نمایند.


     توجه: بدیهی است پس از بررسی موضوعات پیشنهادی، در صورت تایید خلاصه طرح پژوهشی، مراتب توسط اداره مطالعات و برنامه ریزی به پژوهشگران محترم، منعکس می گردد تا نسبت به ارسال طرحنامه مربوطه طی مراحل ذیل اقدام نمایند.لازم به ذکر است، در صورتی که موضوع پیشنهادی از عناوین اولویت های پژوهشی بانک باشد، نیازی به ارسال فرم خلاصه طرح پژوهشی نمی باشد و پژوهشگران محترم، در این خصوص ضروری است طرحنامه مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند.
     در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 02166406817 تماس حاصل نمایید.

     عناوین اولویت های پژوهشی     فرم های مربوط به طرح پیشنهاد پژوهشی: