بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 


  • با توجه به اهمیت تحقیق و توسعه در سازمان ها، بانک تجارت به منظور اشاعه امر پژوهش، با استقبال از ارایه موضوعات نوین و کاربردی، با بررسی طرحهای پژوهشی در حوزه بانکداری و در راستای استفاده از ظرفیت های علمی پژوهشگران و ارزش آفرینی و ارتقائ بهره وری در بانک، مبادرت به برونسپاری طرح های پژوهشی خود می نماید. 

  • طرحنامه های پژوهشی

   از کلیه پژوهشگران محترم در حوزه بانکداری تقاضا می گردد، در صورتی که موضوع پیشنهادی آنها از اولویت های پژوهشی اعلام شده بانک نمی باشد، ابتدا موضوع پیشنهادی مورد نظر را در قالب خلاصه فرم ذیل تکمیل و برای مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک تجارت ارسال نمایند.


   توجه: بدیهی است پس از بررسی موضوعات پیشنهادی، در صورت تایید خلاصه طرح پژوهشی، مراتب توسط مرکز تحقیقات و برنامه ریزی به پژوهشگران محترم، منعکس می گردد تا نسبت به ارسال طرحنامه مربوطه طی مراحل ذیل اقدام نمایند.لازم به ذکر است، در صورتی که موضوع پیشنهادی از عناوین اولویت های پژوهشی بانک باشد، نیازی به ارسال فرم خلاصه طرح پژوهشی نمی باشد و پژوهشگران محترم، در این خصوص ضروری است طرحنامه مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند.
   از محققین محترم تقاضا می شود طرحنامه مربوطه را از طریق آدرس ایمیل studies@tejaratbank.ir ارسال نموده و در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 02166406817 تماس حاصل نمایید.


   عناوین اولویت های پژوهشی   فرم های مربوط به طرح پیشنهاد پژوهشی: