|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
دوشنبه 27 دی 1400
پژوهش
  • شما اینجا هستید
      
    
    • با توجه به اهمیت تحقیق و توسعه در سازمان ها، بانک تجارت به منظور اشاعه امر پژوهش و استفاده از ظرفیت های علمی دانشجویان، با استقبال از ارایه موضوعات نوین و اثرگذار در حوزه بانکداری، مبادرت به بررسی طرحنامه های ارسالی می نماید.

    • پایان نامه های دانشجویی

     بانک تجارت برای آن دسته از پایان نامه های دانشجویی در حوزه بانکی که نتایج آنها کاربردی بوده و در ارتقاء بهـره وری و نوآوری بانک موثر باشد، در صورت تایید ارکان پژوهشی مربوطه، حمایت مالی/ اطلاعاتی در نظر می گیرد. بدین منظور ضمن اعلام عناوین اولویت‏های پایان نامه‏ای ذیل، از دانشجویان محترم تقاضا می شود طرحنامه مربوطه را از طریق ایمیل studies@tejaratbank.ir ارسال نمایند.


     توجه: بدیهی است مراتب، در صورت تایید، متعاقبا توسط مرکز تحقیقات و برنامه ریزی به دانشجو جهت انجام مراحل بعدی منعکس می گردد

     فرم مربوط به طرح پیشنهادی پایان نامه (مخصوص دانشجویان محترم) :