بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجو
   کد واحد:
   نوع واحد:
   نام واحد:
   آدرس
   استان:
   شهر:
      
      
      
      
      
      
      
      
  • واحد ارزی
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   1تبریزآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 5550مسئول مرکز: مدیریت شعب استان آذربایجان شرقیآدرس: تبریز - خیابان روبروی خیابان دارایی- جنب پاساژ امیرکبیر- ساختمان مدیریت بانک تجارتتلفن: 35574631-35574532 - 41نمابر: 35574632ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالتبریز
   2ارومیهآذربایجان غربی / ارومیهکد مرکز: 12800مسئول مرکز: مدیریت شعب استان آذربایجان غربیآدرس: ارومیه - خیابان شهید بهشتی - روبروی موزه ساختمان بانک تجارتتلفن: 33449843-33465089ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالارومیه
   3دایره ارزی ماکو آذربایجان غربی / ارومیهکد مرکز: 12826مسئول مرکز: مدیریت شعب استان آذربایجان غربیآدرس: آذربایجان غربیساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالدایره ارزی ماکو
   4اردبیلاردبیل / اردبیلکد مرکز: 13400مسئول مرکز: مدیریت شعب استان اردبیلآدرس: اردبیل - حدفاصل میدان بسیج و میدان ارتش- طبقه فوقانی شعبه بسیجتلفن: 33726858-33726860 - 45نمابر: 337260860ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالاردبیل
   5اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 6700مسئول مرکز: مدیریت شعب استان اصفهانآدرس: اصفهان - خیابان ابوذر - نبش خیابان بهایی - ساختمان مدیریت منطقه اصفهانتلفن: 32341022-32341036 - 31نمابر: 32341039ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالاصفهان
   6کاشاناصفهان / کاشانکد مرکز: 16800مسئول مرکز: مدیریت شعب استان اصفهانآدرس: کاشان- خیابان میرعماد- ساختمان سرپرستی بانک تجارت- طبقه اولتلفن: 55442383 - 31نمابر: 4470100ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالکاشان
   7کرجالبرز / کرجکد مرکز: 3925مسئول مرکز: مدیریت شعب استان البرزآدرس: کرج - خیابان شهید بهشتی - تقاطع زیرگذر طالقانی - طبقه همکف برج آرینکد پستی: 3153617366تلفن: 32239459-32239463-32266790نمابر: -ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالکرج
   8ایلامایلام / ایلامکد مرکز: 19700مسئول مرکز: مدیریت شعب استان ایلامآدرس: ایلام- خیابان فردوسی- کوچه شهید عبدالهی پورتلفن: 33362938 - 84ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالایلام
   9بوشهربوشهر / بوشهرکد مرکز: 26700مسئول مرکز: مدیریت شعب استان بوشهرآدرس: بوشهر - میدان انقلاب- بانک تجارت- طبقه دومتلفن: 33334924-33334894 - 77نمابر: 33334894ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالبوشهر
   10طالقانیتهران / تهرانکد مرکز: 23آدرس: تهران - خیابان طالقانی- نبش خ استاد نجات الهی - طبقه فوقانی شعبه مرکزیتلفن: 88895102 - 21نمابر: 88900280ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالطالقانی
   11قدستهران / تهرانکد مرکز: 150آدرس: تهران - خیابان طالقانی- روبری بنیاد شهید - شماره 67تلفن: 66400734-66465822-66468624 - 21نمابر: 66407905ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالقدس
   12سعدیتهران / تهرانکد مرکز: 250آدرس: تهران - دروازه دولت - خیابان سعدی شمالی- روبروی بیمارستان امیراعلمتلفن: 77613516-77612565-77613514 - 21نمابر: 77610045ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالسعدی
   13کریمخانتهران / تهرانکد مرکز: 700آدرس: تهران - خیابان کریم خان زند - جنب داروخانه سیزده آبان - شماره 71تلفن: 88844344 - 21نمابر: 88823969ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالکریمخان
   14فردوسیتهران / تهرانکد مرکز: 100آدرس: تهران - خیابان فردوسی - خیابان سرهنگ سخایی- شماره 50تلفن: 66700149 - 21نمابر: 66708509ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالفردوسی
   15میردامادتهران / تهرانکد مرکز: 350آدرس: تهران- خیابان میرداماد- روبروی مسجد الغدیر-نبش کوچه شنگری- شماره 172تلفن: 26420217نمابر: 26420631ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالمیرداماد
   16اسکانتهران / تهرانکد مرکز: 500آدرس: تهران - خیابان ولیعصر- ابتدای بلوار میرداماد- ساختمان اسکان - طبقه همکف- شماره 11تلفن: 88789254 - 21نمابر: 88784576ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالاسکان
   17قرنیتهران / تهرانکد مرکز: 200آدرس: تهران- خیابان کریمخان زند- روبروی خیابان آبان جنوبی- طبقه فوقانی شعبه کریمخان زند غربی کد 037تلفن: 88901201 - 21نمابر: 88904075ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالقرنی
   18چیتگرتهران / تهرانکد مرکز: 802آدرس: کیلومتر14 جاده مخصوص کرج - بعد از چهارراه ایران خودروتلفن: 44197720 - 21نمابر: 44195015ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالچیتگر
   19شهرریتهران / تهرانکد مرکز: 1645آدرس: شهرری - خیابان شهید غیوری - چهارراه چشمه علی - داخل ساختمان مدیریتتلفن: 33767201 - 21نمابر: 33767207ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالشهرری
   20هرمزانتهران / تهرانکد مرکز: 1655آدرس: تهران - شهرک غرب - خیابان هرمزان - روبروی برج هرمزانتلفن: 88372276 - 21نمابر: 88372273ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالهرمزان