|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • فهرست مناقصات/ مزایدات
        
     بانـک تجارت در نظر دارد در خصوص واگذاری سرویس ایاب و ذهاب درون سازمانی پرسنل خود در تهران و حومه ازطریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 07/04/93 (ساعت 16) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکتهای پیشنهاد قیمت حداکثر تا تاریخ17/04/93 (ساعت 16) می باشد . ...
     بانـک تجارت در نظر دارد در خصوص واگذاری کلیه امور مربوط به جابجایی و حمل و نقل انواع اثاثیه اداری و کالاهای مورد مصرف (بغیر از اوصندوق،ATMوUPS) یک به مدت سال از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 24/03/93 (ساعت 16) می باشد. 2-مهلت تحویل پاکتهای پیشنهاد ...
     آگهی مزایده شماره 2/93/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در ...
     بانک تجارت در نظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به حمل و نقل وجابجایی انواع اثاثیه اداری برون شهری از مبداء انبار چیتگر و اسلامشهر این بانک به مراکز کلیه استانها بعلاوه شهرستانهای قائمشهر ، چابکسر ، خوی، کاشان ، چابهار ، قشم و جزیره کیش و... از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- ...
     فروش املاک و مستغلات بانک تجارت با شرایط نقدو اقساط(بدون کارمزد) بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، ...
     آگهی مزایده شماره 4/92/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در ...
     بدینوسیله مهلت دریافت اسناد وارائه پیشنهاد برای شرکت درمناقصه شماره10-92 بانک تجارت با موضوع پشتیبانی ونگهداری سیستمهای SDH بشرح ذیل تمدید میگردد. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثرتاتاریخ 23-7-92 ( ساعت 16 ) می باشد. 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 27-7-92 ( ساعت 16 ) می باشد . 3- ...
     بدینوسیله مهلت دریافت اسناد وارائه پیشنهاد برای شرکت درمناقصه شماره 92/8 بانک تجارت با موضوع تامین تجهیزات و پیاده سازی پروژه VOIP بشرح ذیل تمدید میگردد. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثرتاتاریخ 24-6-92 ( ساعت 16 ) می باشد. 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ30-6-92( ساعت 16 ) می باشد . 3- ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و املاک واقع در خیابان آزادی ، بین ...
     بانک تجارت در نظر دارد نسبت به پشتیبانی و نگهداری سیستمهای SDH ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 10-7-92 ( ساعت 15 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 20-7-92 ( ساعت 15 ) می باشد . 3- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می ...
     بدینوسیله مهلت دریافت اسناد وارائه پیشنهاد برای شرکت درمناقصه شماره 92/6 بانک تجارت با موضوع تهیه ، نصب وراه اندازی سیستم باشگاه مشتریان بشرح ذیل تمدید میگردد. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثرتاتاریخ 17-4-92 ( ساعت 16 ) می باشد. 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 23-4-92 ( ساعت 16 ) می باشد ...
     بانک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم باشگاه مشتریان ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 8-4-92( ساعت 16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 18-4-92( ساعت 16 ) می باشد . 3- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و ...
     آگهی مزایده شماره 1/92/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظردارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت ...